DOĞAYA GÜÇ KAT PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK BAĞIMSIZ PROJE İZLEME ve DEĞERLENDİRME UZMANI DUYURUSU

DOĞAYA GÜÇ KAT PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK BAĞIMSIZ PROJE İZLEME ve DEĞERLENDİRME UZMANI DUYURUSU

12:36 28 Temmuz in Genel, Haberler

Proje Adı: Doğaya Güç Kat / Empower the Nature

Yayınlanma Tarihi: 28 Temmuz 2020

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 7 Ağustos 2020, Saat 16.00

Başvuru Numarası: DGK02

İşin Adı: Bağımsız Proje İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Hizmet Alımı

Doğa Araştırmaları Derneği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı – Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında finanse edilen “Doğaya Güç Kat” projesinin izlenmesi için bağımsız "Proje İzleme ve Değerlendirme Uzmanı"na ihtiyaç duyulmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

 1. Projenin amaç ve hedefleri doğrultusunda; faaliyetlerin işleyip işlemediğinin kontrol edilerek değerlendirilmesi,
 2. Projenin mantıksal çerçevesinde belirtilen çıktılara ulaşılıp ulaşılmadığının tespit edilmesi,
 3. Projenin faaliyetlerinin zaman çizelgesinde belirtilen programa göre devam edip etmediğinin incelenmesi,
 4. Gerçekleştirilen faaliyetlerin proje başvuru dosyası ile uyumlu olup olmadığının tespitinin yapılması,
 5. Muhasebe hesap ve işlemleri ile ilgili mali tabloların kabul görmüş AB Delegasyonu mali ilke ve standartlarına uygunluğunun denetlenmesi,
 6. Harcama kayıtlarının ve faturaların kontrol edilip, proje bütçe kalemlerine uygun olup olmadığının incelenmesi,
 7. Banka ekstreleri ve muhasebe kayıtlarının birbiriyle uyumlu olup olmadığını, denetim periyotları itibariyle çalışılan bankalardan hesap ekstrelerinin alınıp alınmadığının kontrol edilmesi,
 8. Beyannamelerin, tutanakların, SGK bildirgelerinin ve ödemelerin doğru olarak ve zamanında verilip verilmediğinin denetlenmesi,
 9. Harcamaların aylık döviz kuruna göre muhasebe hesaplarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi,
 10. Proje aktivitelerinin ve mali kayıtların (KDV muafiyet belgesi, uygunluğu vs.) proje kontratında belirtilen kriterlere uygunluğunun denetlenmesi,
 11. Beklenen hizmetlerin tümünün proje süresi boyunca (42 ay) 6 aylık periyotlar halinde ve her periyot için 2 yazılı rapor (proje işleyiş raporu ve mali rapor) olacak şekilde proje sunulması beklenmektedir.

Aranan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 2. Herhangi bir AB projesinde çalışmış ya da daha önce bir proje ile ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetinde bulunmuş olmak,
 3. Proje raporlaması konusunda bilgi sahibi olmak,
 4. İleri düzeyde İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak,

Doğa Araştırmaları Derneği, uygun uzmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere başvuruya davet etmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen uzmanların özgeçmişlerini bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 07.08.2020 tarihinde saat 16.00’a kadar aşağıda belirtilen iletişim adresine e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Uzman seçimi Doğa Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu ve proje ekibinin içinde bulunduğu bir komite tarafından yapılacaktır. Adayların başvuru sonucu ile ilgili geri bildirimde bulunulacaktır.

Doğa Araştırmaları Derneği

Tel: +90 312 432 25 67

Fax: +90 312 432 43 94

E-posta: iletisim@dogaarastirmalari.org.tr