Kuş Araştırması Konusunda Uzman Çalışma Arkadaşları Arıyoruz.

Kuş Araştırması Konusunda Uzman Çalışma Arkadaşları Arıyoruz.

14:23 28 Eylül in Genel, Haberler

Doğa Araştırmaları Derneği tarafından yürütülen “Türkiye’de Nesli Tükenmekte Olan Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması Uygulanması ve İzlenmesi Projesi” kapsamında hazırlanacak eylem planlarına altlık oluşturmak üzere iki yıl süresince saha çalışmaları yapılacaktır.

Saha çalışmalarında görev almak üzere tam zamanlı olarak çalışacak deneyimli kuş araştırmacılarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Arazi çalışmalarında temel olarak, eylem planlarına konu olan türlerin alandaki durumları, bulundukları alanın habitat özellikleri, alanı ve türü tehdit eden faktörler ve tehdit düzeyleri belirlenecek, türle ilgili yerel düzeyde anket çalışmaları yürütülecektir.

Seçilen kişi/ler, Doğa Araştırmaları Derneği’nin tam zamanlı çalışanı olarak görev alacak, saha çalışmalarının dışındaki zamanlarında ise projenin veya Derneğin diğer çalışmalarında görev alacaktır.

Çalışma yeri: Derneğin Ankara ofisi

Arazi çalışmaları eylem planlarına konu olan türlerin üreme ve kışlama alanlarında gerçekleştirilecektir.

Adaylarda aranan nitelikler:

 • Kuşlar konusunda iyi seviyede bilgili ve deneyimli olmak, ülkemizde görülen kuşları arazide görünüş, ses ve davranışlarından ayırt edebilmek.
 • Kuşların ekolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Üniversitelerin ilgili alanlarından en az lisans derecesine sahip olmak.
 • Daha önce en az 3 yıl kuş üreme ve kışlama sayımları yapmış ve raporlamış olmak.
 • Arazi çalışmaları için seyahat ve uzun süreli görevler için engeli bulunmamak.
 • Arazide araç kullanabilmek ve tek başına Türkiye’nin hemen her bölgesinde arazi çalışmalarını yürütebilmek.
 • Temel MS Office programlarına hâkim olmak.
 • Yoğun iş temposuna, esnek çalışma saatlerine ve ekip çalışmasına uyumlu olmak.
 • Erkek adaylar için en az iki yıl askerlikle ilişkisi olmamak.

Aşağıdaki özelliklere sahip adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir.

 • İyi derecede İngilizce bilmek,
 • Doğa koruma ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında profesyonel ve/veya gönüllü olarak çalışmış olmak,
 • Ornitoloji alanında yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olmak.
 • Kuş fotoğrafçılığı konusunda deneyim sahibi olmak.

Adayların özgeçmişlerini ve bir sayfayı geçmeyen niyet mektuplarını 10/10/2020 tarihine kadar iletisim@dogaarastirmalari.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bütün adaylara e-posta aracılığıyla geri bildirim yapılacaktır.