Genel Kurula Davet

Genel Kurula Davet

15:55 12 Mart in Genel, Haberler

Doğa Araştırmaları Derneği olarak 13. Olağan Genel Kurulumuzu 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 14.00’de Cemre Sok. No:9/1 Kızılay/ANKARA adresindeki Dernek merkezimizde aşağıdaki gündemle yapılacağız.
Tüm üyelerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına katılmalarını önemle rica ediyoruz.

Saygılarımızla.

Gündem
1- Başkan’ın konuşması ve yoklama,
2- Divan Başkanlığının seçilmesi
3- Yönetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası
4- Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası
5- Yıllık üye aidatının belirlenmesi
6- Üyelerin aidatlarının toplanması
7- İletişim bilgilerinin yetersizliği nedeniyle erişilemeyen ve bilgi eksikliği nedeniyle
DERBIS sistemine girilemeyen üyelerin durumu
8- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış