Hatay Belen Geçidi Süzülen Kuş Göçü ve Uçuş Güvenliği Projesi

00:04 01 Ocak in Alan Koruma Çalışmaları

Hatay Belen Geçidi Süzülen Kuş Göçü ve Uçuş Güvenliği Projesi

Proje adı: Hatay Belen Geçidi Süzülen Kuş Göçü ve Uçuş Güvenliği Projesi

Proje alanı: Hatay ili, Belen Geçidi

Proje süresi: 12 ay (Ocak 2000-Aralık 2000)

Proje Yürütücüsü: Okan Can
Proje destekçisi: Hatay İl Özel İdare Müdürlüğü

Projenin amacı: Süzülen göçmen kuşların Hatay'ın Serinyol ilçesinin doğusunda yer alacak Hatay Havaalanı ve civarındaki uçuş güvenliğini nasıl etkileyeceğinin belirlenmesi

Projenin gerekçesi: Hatay ili, özellikle de Belen Geçidi, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı göç darboğazlarından birisidir. Süzülen göçmen kuşlar karalara bağımlı olarak göç etmek zorunda olduklarından belirli güzergahlar üzerinden hareket ederler. Özellikle de karaların ve yükseltilerin oluşturduğu darboğazlarda yoğunlaşmaktadırlar.

Uçakların günümüzde en çok karşılaştığı tehditlerden birisi de kuşlarla çarpışmadır. Kuşlar ve uçaklar uçuşun kolay gerçekleşeceği rotaları kullanmayı tercih ettiklerinden zaman zaman bu tür çarpışmalar yaşanmaktadır. Özellikle uçağın motoruna çarpan kuşlar pervanelerin zarar görmesine sebep olmaktadır.

Bu sorun sadece kuşların ölümüne değil, aynı zamanda onlara çarpan uçağın da düşmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle Hatay’a kurulması istenen havaalanının kuş güvenliği açısından değerlendirilmesi çok büyük önem arz etmektedir.

Proje çıktıları: Hatay Havaalanı için uçuş güvenliği raporu

Proje etkinlikleri: Göç döneminde Hatay-Belen’den geçen göçmen kuş profilinin belirlenmesi amacıyla ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde değişik noktalardan sayım yapılması

Sayımlar sonucunda göç profili ve riskli dönemleri belirlenmesi
Raporu görüntülemek ve indirmek için tıklayınız