Kara Akbaba 2001 Projesi

17:51 19 Aralık in Tür Koruma Çalışmaları

Kara Akbaba 2001 Projesi

Proje adı: Kara Akbaba 2001 Projesi

Proje alanı: Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Soğuksu Milli Parkı

Proje süresi: 19 ay (Aralık 2000 - Ağustos 2002)

Proje yürütücüsü: Evrim Karaçetin

Proje ortağı: Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü ve Ankara Başmühendisliği

Proje destekçisi: Birleşmiş Milletler GEF Küçük Destek Programı (UNDP GEF/SGP)

Projenin amacı: Uzun vadede, kısmen Milli Park olan alanın içindeki Kara Akbaba kolonisini tehdit eden faktörlerin belirlenmesi, ortadan kaldırılarak populasyonun korunması

Projenin gerekçesi: Dünya çapında nesli tehlike altında olan ve Avrupa'nın birçok bölgesinde de sayısı hızla azalan Kara Akababa, Aegypius monachus, türüne ait Türkiye'deki bilinen en büyük kolonilerinden biri Ankara Kızılcahamam'da bulunmaktadır. Proje alanının temel ekosistemi Karaçam Pinus nigra ile Meşe Quercus sp. ormanıdır. Belli bir boyun üzerindeki çam ağaçlarının kesimi, potansiyel ya da kullanılan yuva ağaçlarını ortadan kaldırarak, türün üreme başarısını olumsuz etkilemektedir. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda ziyaretçilerinin kontrolsüz olarak alanın her noktasına ulaşabilmeleri de Kara Akbaba'nın üreme başarısını olumsuz yönde etkileyen bir diğer faktördür. Tüm bu faktörlerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması ve Kara akbabanın populasyonu konusunda iyileştirme çalıştırmaları yapılması gerekmektedir.

Proje çıktıları:
Kara Akbaba ile barışık ormancılık faaliyetleri kitapçığı
Taslak Kara Akbaba eylem planı
Kara akbaba ile barışık ormancılık konusunda deneyim kazanmış orman işletme şefliği ekibi
Kara akbaba ve Kızılcahamam’ın Kara akbaba açısından önemi konusunda bilgilenmiş yerel doğa koruma teşkilatı
Kara Akbabanın bölgedeki varlığı ve önemi konusunda bilinçlenmiş bölge halkı
Kara akbaba posteri
Kara akbaba broşürü

Proje etkinlikleri:
Bölgede üreyen Kara akbaba populasyonunun belirlenebilmesi için arazi çalışması yapılması
Paydaşlarla birlikte gerçekleştirilen çalıştay sonucunda Türkiye’de ilk defa bir tür için koruma eylem planı hazırlanması (Kara Akbaba koruma eylem planı)
Orman işletme şefleri ile yapılan toplantılarla ormancılık faaliyetlerinin Kara akbabanın üremesini olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmesi
Bölgedeki ilköğretim okulu öğrencileri için oyunlar ve tiyatro gösterileri de içeren bir Kara akbaba şenliği düzenlenmesi
Türü halka tanıtıcı poster ve broşürlerin basılması
Milli Park ziyaretçilerinin profilini çıkarmak ve Milli Park'a bakış açılarını öğrenebilmek amacıyla bir anket çalışması yapılması