Ereğli Sazlıklarının Yaşatılması İçin Suyun Etkin Kullanımı Projesi

00:25 14 Aralık in Alan Koruma Çalışmaları

Ereğli Sazlıklarının Yaşatılması İçin Suyun Etkin Kullanımı Projesi

Proje adı: Ereğli Sazlıklarının Yaşatılması İçin Suyun Etkin Kullanımı Projesi

Proje alanı: Konya ili, Ereğli ilçesi

Proje süresi: 14 ay (Aralık 2002- Şubat 2004)

Proje yürütücüsü: Fadimana Tekin (Ereğli Sazlıkları (Akgöl) ve Çevresini Koruma ve Güzelleştirme Derneği - ESKOD)

Proje ortağı: Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü

Proje danışmanları: Kuş Araştırmaları Derneği ve Sürdürülebilir Tarım ve Çiftçi Yardımlaşma Derneği

Proje destekçisi: Birleşmiş Milletler GEF Küçük Destek Programı (UNDP GEF/SGP)

Projenin amacı: Ereğli Sazlıkları'nın restorasyonu için gerekli olan suyun sağlanabilmesi için bölge dahilinde tarım ve şehirdeki su israfını en aza indirmek, bu konuda yerel halkı bilinçlendirmek ve sulak alanın kısmen de olsa rehabilitasyonunu sağlamak

Projenin gerekçesi: Ereğli Sazlıkları, Konya havzasının önemli sulak alanlarından biridir. 1950'li yıllarda kapladığı 21000 hektarlık alanla Türkiye'nin en büyük sulak alanın olma özelliğini elinde bulunduran bu alan, şu anda yaklaşık olarak 2000 hektarlık bir sazlık haline gelmiştir. 1980'li yıllarda su kaynakları üzerine yapılan Gödet, Ayrancı ve İvriz Barajları sazlığa giden suları tutmaya başlayınca Ereğli Sazlıkları'ndaki su seviyesi ciddi bir düşüş göstermiştir. Üstelik bu barajların projelerinde sazlığa bırakılacağı taahhüt edilen 25 000 000 m3 suyun da bırakılmaması, bir zamanlar Türkiye'nin en büyük sulak alanı olan bu sazlıkları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bölgedeki çiftçilerin sulamada kullandıkları salma sulama tekniği, toprağın bütün minerallerini ve verimli kısmını alıp götürdüğü gibi tuzlanmaya da neden olmaktadır. Bu durum birkaç yıl içerisinde toprağın tarıma elverişsiz hale gelmesine yol açacağından, çiftçilerin bu konuda eğitimi büyük önem kazanmaktadır. Bu eğitimin sonuçlarından biri, bölgede sulama için kullanılan suyun azalması ve sazlıklara bırakılacak suyun miktarının artmasıdır.

Proje çıktıları:
Sulakalan eğitim seti
Ereğli Sazlıkları posteri
Ereğli sazlıkları broşürü
Proje kapsamında derneğimiz tarafından gerçekleştirilen etkinlikler:
Sulak alan konusunda eğitim malzemeleri hazırlanması
Yerel halkın bilinçlendirilmesi için toplantılar düzenlenmesi
Sulak alanın akılcı yönetimi için temel kurallar geliştirilmesi,
Gölün su ihtiyacının belirlenmesi
Bölgedeki kuş varlığının biyo-göstergeler olarak araştırılması ve izlenmesi