Kara Akbaba 2003 Projesi

17:46 08 Nisan in Tür Koruma Çalışmaları

Kara Akbaba 2003 Projesi

Proje adı: Kara Akbaba 2003 Projesi

Proje alanı: Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Soğuksu Milli Parkı

Proje süresi: 8 ay (Nisan - Kasım 2003)

Proje yürütücüsü: Okan Can

Proje tarafları: Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü ve Ankara Başmühendisliği

Proje destekçisi: Hollanda Tarım Doğa ve gıda Kalitesi Bakanlığı Matra KNIP Programı

Projenin amacı: Kara akbaba için korumada önceliklerin belirlenmesi ve arazi çalışmalarında belirlenen sorunlar için üretilen çözümlerin duyurulması
Projenin gerekçesi: Dünya çapında nesli tehlike altında olan ve Avrupa'nın birçok bölgesinde de sayısı hızla azalan Kara Akbaba(Aegypius monachus) türüne ait Türkiye'deki bilinen en büyük kolonilerinden biri Ankara Kızılcahamam'da bulunmaktadır. Proje alanının temel ekosistemi Karaçam (Pinus nigra) ile Meşe (Quercus sp.) ormanıdır. Belli bir boyun üzerindeki çam ağaçlarının kesimi, potansiyel ya da kullanılan yuva ağaçlarını ortadan kaldırarak, türün üreme başarısını olumsuz etkilemektedir. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda ziyaretçilerinin kontrolsüz olarak alanın her noktasına ulaşabilmeleri de Kara Akbaba'nın üreme başarısını olumsuz yönde etkileyen bir diğer faktördür. Daha önce derneğimiz tarafından hazırlanan Kara Akbaba 2001 projesinde paydaşlarla birlikte geliştirilen Kara Akbaba Taslak Koruma Eylem Planı ve Kara akbaba ile barışık ormancılık faaliyetleri çalışmalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Proje çıktıları:
Bütün il çevre orman müdürlükleri ve orman işletmelerine dağıtılmak üzere basılmış Kara Akbaba ile barışık ormancılık faaliyetleri kitapçığı
İlgili taraflarla birlikte hazırlanmış Kara Akbaba koruma eylem planı
Kara akbaba posteri

Proje etkinlikleri:
Koruma eylem planının paydaşlarla birlikte hayata geçirilmesi
Orman işletme şefliklerine yönelik Kara akbaba ile barışık ormancılık faaliyetleri kitapçığının hazırlanması, basımı ve dağıtımı
Türü halka tanıtıcı poster ve broşürlerin basılması