Sulak Alan Yönetim Planlaması için Eğiticilerin Eğitimi Projesi

11:12 12 Ocak in Kapasite Artırma Çalışmaları

Sulak Alan Yönetim Planlaması için Eğiticilerin Eğitimi Projesi

Proje adı: Sulak Alan Yönetim Planlaması için Eğiticilerin Eğitimi Projesi

Proje süresi: 8 ay (Ocak-Ağustos 2006)

Proje ekibi: Osman Erdem-Proje Koordinatörü, Gülden Atkın-Proje Yürütücüsü

Proje destekçisi: Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı

Proje ortakları: International Agriculture Center, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Projenin amacı: Çevre ve Orman Bakanlığı ve yerel birimlerini sulak alanlara ilişkin mevzuatın (AB Direktifleri ve Ramsar Sözleşmesi) uygulanması konusunda güçlendirmek.

Projenin gerekçesi: Ramsar Sözleşmesi ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği'nin 26. maddesi uyarınca, uluslararası öneme sahip her bir sulak alan için yönetim planı yapma ve yaptırma işinden Çevre ve Orman Bakanlığı yetkili ve sorumlu kılınmıştır. Ramsar Sözleşmesi Yönetim Planı Rehberi sulak alan yönetim planlarının hazırlanması sürecine, ilgili bakanlıkların, valiliklerin, yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşların ve bilim adamlarının en geniş katılımının sağlanmasını öngörmektedir. Ancak gerek ilgili kamu kurumlarında, gerekse akademik ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde yönetim planlaması konusunda deneyimli personel yetersizliği önemli sıkıntılar yaratmaktadır. Bu açığı kapatmak için Türkiye genelinde eğitim verecek bir grup eğiticinin yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla, "Sulak Alan Yönetim Planlaması için Eğitici Eğitimi Projesi" yapılmasına karar verilmiş ve proje Hollanda Hükümeti EVD fonuna sunulmuştur.

Proje çıktıları:
1. "Eğitici Eğitimi" için bir müfredat oluşturması

2.  Sulak alan yönetim planlaması konusunda ülke çapında eğitim verecek bir eğitici kadro oluşturulması

Proje (temel) etkinlikleri:
1. Vageningen İnternational tarafından uygulanmakta olan "Uluslararası Sulak Alan Yönetim Planlaması için Eğitici Eğitimi" kursu müfredatı, Türk ve Hollandalı uzmanlar tarafından “Türkiye’de Sulak Alan Yönetim Planlaması için Eğitici Eğitimi” için uyarlanmıştır.

2. Hollandalı ve Türk eğitmenler tarafından 4-17 Haziran tarihleri arasında Ankara'da Çevre ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurumları, ilgili sivil toplum kuruluşları ile ODTÜ Biyoloji bölümünden 14 eğitici adayına  "Sulak Alan Yönetim Planlaması için Eğitici Eğitimi” verilmiştir.

3. "Eğitici Eğitimi Kursu"nu tamamlayanların eğitici adayları, 3-13 Temmuz tarihleri arasında Konya’da eğitmenlerin rehberliğinde, Konya sulak alanlarının yönetim planlaması sürecine katılması öngörülen kurum temsilcilerine “Sulak Alan Yönetim Planlaması Eğitimi” vermişlerdir.
14 kursiyer 23 günlük teorik ve uygulamalı eğitimin sonunda “Sulak Alan Yönetim Planlaması Eğiticisi” sertifikası almıştır.
Proje kapsamında düzenlenen “Sulak Alan Yönetim Planlaması için Eğiticilerin Eğitimi” bu güne kadar Türkiye’de düzenlenmiş en kapsamlı eğitimlerden biridir.