Örnek Tür Olarak Leyleğin Kullanılarak Doğa Koruma Çalışmalarına Halkın Katılımının Arttırılması

16:33 07 Şubat in Kapasite Artırma Çalışmaları

Örnek Tür Olarak Leyleğin Kullanılarak Doğa Koruma Çalışmalarına Halkın Katılımının Arttırılması

Proje adı: Örnek Tür Olarak Leyleğin Kullanılarak Doğa Koruma Çalışmalarına Halkın Katılımının Arttırılması

Proje alanı: Yurt geneli

Proje süresi: 7 ay (Şubat 2006 - Ağustos 2006)

Proje yürütücüsü: Çağrı Göcek

Proje ortakları: Polonya Pronatura Derneği

Proje destekçisi: Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü

Proje amacı: Polonya'da leylek özelinde yapılan doğa koruma çalışmalarında elde edilen deneyimlerin, Türkiye'de çevre koruma bilincininin arttırılması amacıyla, leyleklerin korunması konusunda çalışan gönüllülere aktarılması.

Projenin gerekçesi: Leylek henüz dünya çapında nesli tehdit altında olan bir tür olmasa da ülkemizde sayıları azalan leyleklerin korunması konusunda değişik noktalarda çalışmalar yürütülüyor olsa da uluslar arası çalışmalarda bulunan kurumların elde ettiği deneyimlerden faydalanarak leylek koruma çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Proje çıktıları: Leylek çalıştayı sayesinde proje kapsamında Türkiye’de seçilmiş alanlarda çalışan leylek koruma konusunda bilinçlenmiş doğa koruma personeli
Leylek Posteri
Leylek Broşürü
Leylek web sitesi (www.leylek.net)

Proje etkinlikleri:
Pronatura derneği çalışanlarının deneyimlerinin aktarılması, yapılan koruma çalışmalarının yerinde görmek amacıyla Polonya'da bir eğitim çalışması düzenlenmesi.

Pronatura derneği çalışanlarının katılımıyla, Ankara ve diğer illerden Leylek gönüllü çalışanlarına yönelik Ankara'da bir eğitim semineri düzenlenmesi.
Yerel halkın leyleği koruma bilincini arttırmaya yönelik bir günlük leylek eğitim çalışması düzenlenmesi.

Pronatura Derneği'nin koruma çalışmaları üzerine basılı materyallerinin bir kısmının Türkçe'ye çevrilmesi.

Leyleğin biyolojisi ve ekolojisinin, karşılaştığı tehditlerin ve koruma çalışmalarının anlatıldığı bir kitapçık hazırlanması, basımı ve dağıtımı.
Bilgilendirici bir leylek posterinin tasarımı, basımı ve dağıtımı.