Doğa Korumacının El Kitabı

10:57 08 Şubat in Kapasite Artırma Çalışmaları

Doğa Korumacının El Kitabı

Proje adı: Yerel Koruma Birimleri için El Kitabı Hazırlanması

Proje alanı: Türkiye geneli

Proje süresi: 8 ay (Şubat 2006- Eylül 2006)

Proje yürütücüsü: Özge Keşaplı Can

Proje ortakları:

Proje destekçisi: DEFRA (İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bölümü)

Proje amacı: İllerdeki koruma personelinin (Jandarma Çevre Timleri, İl Çevre Orman Müdürlüğü personeli ve çevre konusunda çalışan yerel ve ulusal Sivil Toplum Kuruluşlarının yarar sağlayabileceği, temel bilgi ihtiyacını giderebileceği bir Korumacının El Kitabı hazırlanması.

Projenin gerekçesi: Özellikle taşra teşkilatları başta olmak üzere doğa korumadan sorumlu devlet personelinin, gönüllülerin ve çevre konusunda çalışan yerel ve ulusal sivil toplum kurulularının yararlanabileceği kaynak sayısı gerçekten sınırlıdır. İnternet kullanma şansına sahip olsalar bile internette doğa koruma alanında Türkçe kaynak sıkıntısı olduğu bilinmektedir. İlgili hedef grubuyla iletişime geçilerek onların ihtiyaçları doğrultusunda bir kaynak hazırlanması gerekmektedir. Özellikle bu kaynağın yerel örgütlere ve doğa korumacılara dağıtılması gerekmektedir.

Proje çıktıları: Doğa Korumacının El Kitabı

Proje temel etkinlikleri
Kitaptan faydalanacak olan kesimin bilgi ihtiyacı olan konuları belirlemek amacıyla bir anket hazırlanması
Hedef kitlenin eksiklik duyduğu konuların belirlenmesi
Bu konulardaki uzmanlar bir çalıştayda bir araya getirilerek her konu için içerik oluşturulması
Uzmanların hazırladıkları içeriklerin birleştirilerek kitapçık olarak basılması