Türkiye’deki Sulak Alan Yönetim Planlamacıları için Kaynak Materyal Oluşturulması

11:08 19 Nisan in Kapasite Artırma Çalışmaları

Türkiye'deki Sulak Alan Yönetim Planlamacıları için Kaynak Materyal Oluşturulması

Proje adı: Türkiye'deki Sulak Alan Yönetim Planlamacıları için Kaynak Materyal Oluşturulması

Proje süresi: 8 ay (Nisan-Kasım 2006)

Proje yürütücüsü: Gülden Atkın

Proje ortağı: Çevre ve Orman Bakanlığı

Proje destekçisi: Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı Matra-KNIP Programı ve Çevre ve Orman Bakanlığı

Projenin amacı: Türkiye'deki Sulak Alan Yönetim Planlaması konusunda sorumlu olan yerel personelin kapasitesinin geliştirilmesi için kaynak materyal oluşturulması

Projenin gerekçesi: Sulak alanlar geniş besin ağı ve zengin biyolojik çeşitliliğinden dolayı en verimli ekosistemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye geçmiş yıllarda sulak alanların korunması konusunda önemli ilerleme kaydetmiştir. Şimdiye kadar, Türkiye'de uluslararası öneme sahip 135 sulak alan tespit edilmiştir. Tespit edilen sulak alanlardan sadece 12'si Ramsar Sözleşmesi'ne dâhildir ve sadece 3'nün yönetim planı vardır. Bu düşük rakamların ana nedenlerinden biri sulak alan yönetim planları oluşturmak için gerekli bilgiye ve uzmanlığa sahip teknik personelin yetersizliğidir. Bu eksikliği gidermek amacıyla Kuş Araştırmaları Derneği 2006 yılı içerisinde Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı EVD fonu tarafından desteklenen, Çevre ve Orman Bakanlığı, Wageningen International ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin proje ortakları olduğu "Sulak alan Yönetim Planlaması için Eğiticilerin Eğitimi" Projesini başarı ile yürütmüştür. Proje ile gelecekte düzenlenecek sulak alan yönetim planlaması kursları için temel olacak bir müfredat ve Türkiye genelinde sulak alan yönetim planlaması konusunda eğitim verebilecek bir eğitici kadrosu oluşturulmuştur. Bu proje ile Türkiye'de ileride düzenlenecek sulak alan yönetim planlaması eğitimleri ve sulak alan yönetim planlaması çalışmalarında planlamacıların başvurabileceği bir kaynak oluşturması hedeflenmektedir.

Proje çıktıları:
1. "Sulak Alan Yönetim Planlaması için Eğiticilerin Eğitimi" kurslarında elde edilen görüntüler kullanılarak hazırlanan 28 dakikalık film

2. “Sulak Alan Yönetim Planlaması Rehberi” kitabı

Proje (temel) etkinlikleri:
1. "Sulakalan Yönetim Planlaması için Eğiticilerin Eğitim Projesi" sunumları ve eğitim materyalleri ile eğitim süresince elde edilen görüntüler kullanılarak hazırlanan filmin yer aldığı CD’den 2000 adet çoğaltılmıştır.

2. "Sulak Alan Yönetim Planlaması için Eğiticilerin Eğitim Projesi"nde eğitmenler tarafından “Sulak Alan Yönetim Planlaması Rehberi” kitabı hazırlanmıştır.

3. Kuş Araştırmaları Derneği tarafından tasarımı yaptırılan "Sulak Alan Yönetim Planlaması Rehberi Kitabı”  Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2000 adet bastırılmıştır.