Leylek Eğitim Projesi

16:25 21 Haziran in Kapasite Artırma Çalışmaları

Leylek Eğitim Projesi

Proje adı: Leylek Eğitim Projesi

Proje alanı: Yurt Geneli

Proje süresi: 21 Haziran 2007-15 Ekim 2007

Proje ekibi:
Proje yürütücüsü Çağrı Göcek
Eğitim danışmanı Gülden Atkın

Proje ortağı: Polonya Doğa Dostu Derneği "Pro Natura"

Proje destekçisi: Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı Matra-KNIP programı

Proje amacı: Türkiye'deki leyleklerin korunması için öğretmen ve öğrencilerin aktif olarak yer alacağı sürdürülebilir bir eğitim programı geliştirmek

Proje gerekçesi: Leylek Anadolu kültüründe çok önemli bir yere sahip olmasına rağmen, şu ana kadar Türkiye genelini kapsayacak nüfusu ile ilgili bir çalışma yoktur. Bu boşluğu doldurmak için Kuş Araştırmaları Derneği 2003 yılından beri leylekler ile ilgili çeşitli projeler ve etkinlikler gerçekleştiriyor. 2006 yılında yürütülen "Örnek Tür Olarak Leyleğin Kullanılarak Doğa Koruma Çalışmalarına Halkın Katılımının Arttırılması" Projesi kapsamında KAD, "Pro Natura"nın ulusal Leylek Eğitim Programı hakkında bilgi ve deneyim edindi. Bu programın bir parçası olan ve öğretmenler için geliştirilen Leylek Eğitim kitabı ile tanıştı. Bu kitap, 1998 yılından beri Polonya'daki ilköğretim okullarında ve lise dengi okullarda kullanılmaktadır. Kitap, leylekler hakkında genel bilgiler, etkinlikler ve veri elde etmek için görevler içermektedir. Kitap Almanya, Ukrayna ve Slovakya'ya tarafından da kendi ülkelerinin koşullarına uyarlanmıştır. Bu proje, ulusal çapta bir Leylek Eğitim Programının oluşturulmasında ilk adımlardan biri olacaktır.

Proje çıktıları:
Lehçe’den Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmış Leylek Etkinlik Kitabı
Leylek maketi
Leylek broşürü
Leylek çıkartmaları

Proje etkinlikleri:
Pro Natura'nın geliştirdiği Leylek Eğitim Kitabının Türkiye koşullarına uyarlanması
Leylek maketi, Leylek broşürü ve Leylek çıkartmasının hazırlanması ve basılması