Sulak Alan Konusunda Bilinçlendirme Projesi

11:03 14 Kasım in Kapasite Artırma Çalışmaları

Sulak Alan Konusunda Bilinçlendirme Projesi

Proje adı: Sulak Alan Konusunda Bilinçlendirme Projesi

Proje alanı: 40 ili kapsayan 8 bölge

Proje süresi: 2 yıl (Kasım 2007- Haziran 2009)

Proje ekibi:  Osman Erdem-Proje Koordinatörü, Gülden Atkın-Proje Yürütücüsü

Eğitmenler: Osman Erdem, Prof. Dr. Meryem Beklioğlu, Doç. Dr. Can Bilgin, Yrd. Doç. Dr. Harun Aydın, Sevgi Gül

Proje destekçisi: Proje Çevre ve Orman Bakanlığı adına yürütülmüştür.

Projenin amacı: Uluslararası Sulak Alanların Korunması (RAMSAR) Sözleşmesi ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği'nin uygulanması için yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması

Projenin gerekçesi: Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinin 17. Maddesi  “Sulak Alanlara ait mutlak koruma bölgeleri, sulak alan bölgeleri, ekolojik etkilenme bölgeleri ve tampon bölgeler Bakanlığın koordinasyonunda Komisyon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşların uzmanlarınca arazide yapılan inceleme ve değerlendirmelerle tespit edilir.” hükmünü getirmiştir. Bu hüküm gereğince yönetmeliğin yürürlüğe girişinden bu yana Çevre ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda öncelikli sulak alanlardan başlanmak üzere koruma bölgeleri sınırları belirlenmektedir. Ancak, Ulusal Sulak Alan Komisyonu 27 Ekim 2005 tarihinde yapılan 2005 yılı I. Olağan toplantısında;, en az 135 uluslararası öneme sahip sulak alanın bulunduğu ve hala önemli sulak alan kayıpların yaşandığı ülkemizde, merkezden yapılan organizasyonlarla koruma bölgelerinin belirlenmesi çalışmalarının uzun yılları alacağı gerçeğinden hareketle “sulak alan koruma bölgelerinin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli eğitim verildikten sonra il çevre ve orman müdürlükleri koordinasyonunda Ulusal Sulak Alan Komisyonun taşra teşkilatları tarafından belirlenmesi” kararını almıştır.

Bakanlık bu hüküm gereğince Bakanlık “Sulak Alan Konusunda Bilinçlendirme Projesi”ni yaptırmaya karar vermiştir. Proje ile “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinin uygulanması için yerel düzeyde kurumsal kapasitenin oluşturulması; ilgili kurum ve kuruluşların sulak alanlarda çalışan teknik personeline sulak alanların korunması ve akılcı kullanımı konularında temel bilgilerin verilmesi ve sulak alan koruma bölgelerinin belirlenmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması” hedeflenmiştir.

Bu proje ile uluslararası öneme sahip sulak alanların bulunduğu 40 ilin İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlükleri, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlükleri ile yerel sivil toplum kuruluşlarından sulak alanlarla ilgili teknik personele iki günü teorik, bir günü arazide uygulamalı olmak üzere üçer günlük eğitim öngörülmüştür.

Proje çıktıları:
1. Sulak alanlarla ilgili temel bilgiler ile koruma bölgelerinin belirlenmesini içeren eğitim müfredatı ve eğitim materyali

2. Sulak alanların temel bileşenleri ve sulak alanların işlev ve değerleri, sulak alanlarla ilgili ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile ilgili temel bilgileri edinmiş ve sulak alanlarda koruma bölgelerini belirleyebilecek bilgi ve beceriyi kazanmış teknik personel.

Proje (temel) etkinlikleri:
1. Katılımcılarda sulak alanlar konusunda ortak bir algılayış oluşturmayı ve farklı kurumların birlikte koruma ve kullanma dengesi ile koruma bölgelerini belirlemesini hedefleyen bir eğitim programı ve eğitim materyali proje ekibi ve eğitmenler tarafından hazırlanmıştır.

2. Aşağıda tabloda belirtilen beşer ili kapsayan sekiz bölgede üçer günlük eğitim düzenlenmiştir. (Eğitimlere İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlükleri, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlükleri ile yerel sivil toplum kuruluşlarından 240 teknik personel eğitime katılmıştır.)

Kursun düzenlendiği il Kapsadığı İller Tarih
İzmir İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla 2008 - Nisan
Isparta Konya, Isparta, Burdur, Afyon, Antalya 2008 - Mayıs
Van Van, Muş, Bitlis, Hakkâri, Iğdır 2008 - Haziran
Ardahan Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan 2008 - Temmuz
Edirne Edirne, Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ 2008 - Eylül
Adana Adana, Mersin, Kayseri, Elazığ, Adıyaman 2008 - Ekim
Bursa Bursa, Balıkesir, Adapazarı, İzmit, Eskişehir 2009 - Nisan
Samsun Samsun, Sinop, Amasya, Çorum, Ankara 2009 - Mayıs