Yumurtalık Lagünlerinin Korunması İçin Yerel Sahipliğin Desteklenmesi Projesi

00:30 01 Ocak in Alan Koruma Çalışmaları

Yumurtalık Lagünlerinin Korunması İçin Yerel Sahipliğin Desteklenmesi Projesi

Proje adı: Yumurtalık Lagünlerinin Korunması İçin Yerel Sahipliğin Desteklenmesi Projesi

Proje alanı: Adana, Yumurtalık

Proje süresi: 13 ay (Ocak 2008 – Şubat 2009)

Proje ekibi:
Proje yürütücüsü İlker Özbahar
Proje asistanı Ali Murat Devecili
Proje Ortakları: Deveciuşağı Köyü Muhtarlığı

Proje Destekçileri:
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP)
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küçük Yatırımlar Fonu (KYF)

Projenin amacı:
Yumurtalık Lagünlerinin çevresinde yaşayan yöre halkının Yumurtalık Lagünlerini sahiplenmesi, Adana ve Çukurova Üniversitesi ile alanın bağının kurulması ve güçlenmesi

Proje Gerekçesi:
Ülkemizde Ramsar Sözleşmesi listesine dahil edilmiş 12 sulakalandan biri olan Yumurtalık Lagünleri için derneğimiz tarafından Yönetim Planı hazırlanmıştır. Hazırlanma sürecinde her aşamada tüm tarafların etkin katılımı ve sürecin bir parçası olmaları sağlanan Yönetim Planının ideal hedeflerinden biri de planlama sürecinde sağlanan bu etkin katılımın uygulama döneminde de kurumsallaşarak devam etmesidir. Bu proje ile kurulması hedeflenen "Yumurtalık Lagünleri Tanıtım Merkezi" bu ideal hedefin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayacak; yöre halkının alanın işlev ve değerleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olması, yönetim planı uygulama sürecini benimsemesi, örgütlenerek sürece etkin bir şekilde katılım sağlaması, uygulamalarda sorumluluk üstlenmesi ve uygulamaları izlemesi için organize olduğu bir mekan olacaktır.

Proje çıktıları:
Aktif bir şekilde faaliyet gösteren Yumurtalık Lagünleri Eğitim ve Tanıtım Merkezi
Yumurtalık Lagünleri için hazırlanmış alan tabelaları, kuş gözlem kulübesi
Yumurtalık Lagünleri’nin önemi ve değerleri konusunda bilinçlenmiş köy halkı

Proje Etkinlikleri:
Deveciuşağı Köy Konağının restore edilerek Yumurtalık Lagünleri Tanıtım Merkezine dönüştürülmesi; bina ve çevresinin düzenlemesinin yapılması, donanımının tamamlanması
Tanıtım Merkezi için Sürdürülebilir bir yönetim yapısının oluşturulması; yurtiçi ve yurtdışından değişk örneklerin incelenmesi, merkez personeline gerekli eğitimin verilmesi
Yumurtalık Lagünleri için alan tanıtım ve ziyaret planı hazırlanmas, gerekli altyapı ve düzenlemelerin yapılması; alana bilgilendirici tabelalar ve kuş gözlem evi yerleştirilmesi
Yöre halkı arasında Yumurtalık Lagünlerinin doğal değerlerinin korunması konusunda bilinç, ilgi ve desteğin geliştirilmesi; yöre halkı ile söyleşiler yapılması, ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları yapılması, üniveriste öğrencileri ile birlikte alana geziler düzenlenmesi