Göksu deltası Saz horozu koruma ve izleme projesi-2008

17:35 11 Nisan in Tür Koruma Çalışmaları

Göksu deltası Saz horozu koruma ve izleme projesi-2008

Proje alanı: Silifke-Mersin

Proje süresi: Nisan-Haziran 2008

Proje ekibi:
Deniz Mengüllüoğlu

Proje destekçileri:
Bu proje Özel Çevre Koruma Kurumu adına yürütülmüştür.

Projenin amacı:
Göksu deltasında ürediği bilinen Saz horozunun (Porphyrio porphyrio) alandaki popülasyonunun ve olası tehditlerin belirlenmesi.

Projenin gerekçesi:

Delta, Saz horozunun Türkiye’de bilinen birkaç üreme alanından biridir. Kızılırmak deltasında 1000 çift civarında ürediği bilinen türün Göksu deltasındaki popülasyonuyla ilgili hiçbir araştırma mevcut değildir.

Proje çıktıları:

1- Proje sonuç raporu

2- Bilgilendirme kitapçığı

3- Alana konulmak üzere bilgilendirme tabelası

4- Saz horozu ile ilgili broşür.

Proje etkinlikleri:

Nisan-Haziran ayları arasında 52 günlük alan ziyareti
Çalışmayla ilgili sonuç raporunu buradan indirebilirsiniz.