Göksu deltasında Yaz ördeği ve Saz horozu araştırma ve izleme projesi-2009

23:43 15 Mart in Tür Koruma Çalışmaları

Göksu deltasında Yaz ördeği ve Saz horozu araştırma ve izleme projesi-2009

Proje alanı: Mersin, Silifke

Proje süresi: 230 gün (Mart-Ekim 2009)
Proje ekibi: Doç.Dr.Can Bilgin, Riyat Gül

Proje destekçileri: Bu proje Özel Çevre Koruma Kurumu adına yürütülmüştür.

Projenin amacı:
1- Alanda ürediği bilinen Yaz ördeği (Marmaronetta angustirostris)’in popülasyonunun, üreme başarısının ve olsaı tehditlerin belirlenmesi,

2- Alanda üreyen Saz horozu (Porphyrio porphyrio)’nun popülasyonunun izlenmesi.

Projenin gerekçesi:
1- Delta, nesli tehlike altında bulunan Yaz ördeğinin Türkiye’deki bilinen tek üreme alanıdır. Türle ilgili olarak deltada 1995 yılından bu yana çalışma yapılmamıştır. Türün halihazırdaki popülasyonu ve karşılaştığı tehditler bilinmemektedir.

2- Delta aynı zamanda Türkiye’de birkaç alanda ürediği bilinen saz horozuna da ev sahipliği yapar. 1000 çift civarında ürediği bilinen türün popülasyon trendi bilinmemektedir.

Proje çıktıları:
1- Proje sonuç raporu

2- Bilgilendirme kitapçığı

3- Saz horozu ve yaz ördeği broşürleri

Proje etkinlikleri:
1- Yaz ördeğinin deltadaki dağılımının, popülasyonunun, üreme başarısının ve türe yönelik tehditlerin saptanması,

2- Saz horozunun üreme başarısının ve popülasyonunun saptanması.
Yaz ördeği sonuç raporunu buradan, Saz horozu raporunu buradan indirebilirsiniz.

Download the final report of the Marbled teal in English here.

Buradan:
PDF: Saz horozu 2009Buradan:
PDF: Yazordegi_2009Here:
PDF: Marbled_2009