Göksu deltası Saz horozu araştırma ve izleme projesi-2009

16:52 18 Nisan in Tür Koruma Çalışmaları

Göksu deltası Saz horozu araştırma ve izleme projesi-2009

Proje alanı: Mersin, Silifke

Proje süresi:
230 gün (Nisan-Ekim 2008)

Proje ekibi: Doç.Dr.Can Bilgin, Deniz Mengüllüoğlu

Proje destekçileri: Bu proje Özel Çevre Koruma Kurum adına yürütülmüştür.

Projenin amacı: Deltada ürediği biline saz horozu (Porphyrio porphyrio)' nun popülasyonunun, üreme başarısının ve türe yönelik tehditlerin saptanması.

Projenin gerekçesi: Türkiye’de halihazırda sadece 2 alanda ürediği bilinen türün deltadaki popülasyonu, türe yönelik tehditler hakkında güncel bilgi bulunmamaktadır.

Proje çıktıları:
1- Proje sonuç raporu

2- Bilgilendirme kitapçığı

3- Alana konulmak üzere bilgilendirme tabelası

Proje etkinlikleri: Nisan-Haziran ayları arasında 52 günlük alan ziyareti