Köyceğiz-Dalyan Özel Koruma Bölgesi İzmir Yalıçapkını ve Toplu Halde Üreyen Kuş Türleri Araştırma, İzleme, Koruma Projesi

23:36 08 Nisan in Tür Koruma Çalışmaları

Köyceğiz-Dalyan Özel Koruma Bölgesi İzmir Yalıçapkını ve Toplu Halde Üreyen Kuş Türleri Araştırma, İzleme, Koruma Projesi

Proje adı: Köyceğiz-Dalyan Özel Koruma Bölgesi İzmir Yalıçapkını ve Toplu Halde Üreyen Kuş Türleri Araştırma, İzleme, Koruma Projesi

Proje alanı: Muğla, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi

Proje süresi: Nisan 2010 - Kasım 2010

Proje ekibi: Doç. Dr. Can Bilgin, Süleyman Ekşioğlu, Deniz Mengüllüoğlu

Proje ortakları: ---

Proje destekçileri: Bu proje Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı adına yürütülmüştür.
Projenin amacı: Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde üreyen İzmir yalıçapkını (Halcyon smyrnensis) popülasyonunun büyüklüğü, yaşam alanı tercihi, beslenme ve üreme biyolojisinin araştırılması, alanda türe yönelik tehditlerin ve koruma tedbirlerinin belirlenmesi öncelikli olmak üzere, alanda toplu olarak üreyen kuş türlerinin ve önemli üreme habitatlarının belirlenmesi ve izlenmesi ve yöre insanının alana karşı ilgi ve sevgisini arttırmak; daha çok insanın alanı sahiplenmesini ve koruma çalışmalarına katkı sağlamasını sağlamaktır.

Projenin gerekçesi:
1. Avrupa’da tek popülasyonu Türkiye’de olan türün popülasyon sayısı hızla azalmaktadır. Bu nedenle de tür; kırmızı listeye göre EN (Tehdit Altında) olarak sınıflandırılmıştır. Ülkemizdeki üreyen popülasyonu hakkında sağlıklı bir bilgi yoktur ve bölgesel olarak yapılacak çalışmalar neticesinde türün ülke popülasyonuyla ilgili tahminler daha sağlıklı olacaktır.

2. Koloni olarak üreyen kuşlar ve koloni oluşturulan alanlar diğer türlere ve yuvalama alanlarına göre olumsuz etkilere daha açıktır. Bu nedenle koruma bölgeleri içerisinde mutlak korunması gereken yerlerdir. Eğer alan içerisinde koloni halinde üreyen kuş türleri varsa bunun araştırılması gerekmektedir.
Proje çıktıları:
1. Proje raporu

2. İzmir yalıçapkını ve toplu halde üreyen kuş türleri başta olmak üzere kuşların korunması ile ilgili bölgedeki öğrencilerin, çiftçilerin ve balıkçıların bilgilendirilmesi.

3. Basılı materyaller (broşür ve poster)

Proje (temel) etkinlikleri:
1. Araştırma çalışmaları yapıldı.

2. Bölgedeki öğrencilere, çiftçilere ve balıkçılara eğitim çalışması düzenlendi.

3. İzmir yalıçapkını ile ilgili poster ve broşür hazırlanarak basıldı.