Göksu deltası tür ve habitat araştırma ve izleme projesi-2010

23:53 25 Nisan in Alan Koruma Çalışmaları

Göksu deltası tür ve habitat araştırma ve izleme projesi-2010

GÖKSU DELTA SPECIES AND HABITAT RESEARCH AND MONITORING PROJECT

Proje alanı: Mersin, Silifke

Proje süresi: 210 gün (Nisan-Kasım 2010)
Proje ekibi: Doç. Dr. Can Bilgin, Prof.Dr.Mustafa Aydoğdu, Doç.Dr.Yakup Kaska, İlker Özbahar, Riyat Gül, Güler Bozok, Cihan Odabaşı

Proje destekçileri: Bu proje Özel Çevre Koruma Kurumu adına yürütülmüştür.

Projenin amacı: Göksu deltasının habitatlarının ve buna yönelik tehditlerin belirlenmesi; Yaz ördeği ve Pasbaş patka’nın üreme başarısının izlenmesi ve varsa tehditlerin belirlenmesi; nesli tehlikede olan Kum zambağının popülasyonunun ve türe yönelik tehditlerin belirlenmesi; alanda üreyen deniz kaplumbağaları Caretta carettave Chelonia mydas’ın üreme başarılarının saptanması, türün izlenmesi ve korunması, yerel halkın deltanın önemi ve korunması açısından bilinçlendirilmesi.

Projenin gerekçesi: Göksu deltası gerek nesli tehlikede kuş türleri gerekse de bitki varlığı ve kumsallarında üreyen deniz kaplumbağaları açısından kritik öneme haiz bir sulakalandır. 1994 yılından beri Ramsar sözleşmesi ile korunmaktadır.

Alan, Yaz ördeğinin (Marmaronetta angustirostris) Türkiye’de bilinen son üreme alanıdır. Ayrıca nesli tehdit altında olan Pasbaş patka (Aythya nyroca)’nın geçmişte alanda ürediği bilinmektedir. Her iki türün alandaki üreme başarıları 1995 yılından bu yana araştırılmamıştır.

Kum zambağı (Pancratium maritimum), Akdeniz ve Ege bölgelerindeki kıyı kumullarında yetişen ve nesli tehdit altında bir tür olup deltada geniş yayılımlı olduğu bilinmekte olup uzun süredir popülasyonu kontrol edilmemiştir.

Alanda üreyen deniz kaplumbağalarının giderek artan insan kullanımı nedeniyle üredikleri kumullarda baskı altında olduğu bilinmektedir. Türün üreme başarısı, koruma çalışmalarıve olası tehditlerin belirlenmesi gerekmektedir.

Proje çıktıları:
-Proje sonuç raporu

-Ölçekli vejetasyon haritası

-Çalışmalarla ilgili video kayıtları

-Bilinçlenmiş balıkçılar, öğrenciler, köylüler

-Yaz ördeği broşürü

-Proje kitapçığı

Proje etkinlikleri:
-Kuş araştırmaları

-Habitat tiplerinin belirlenmesi

-Deniz kaplumbağalarının popülasyonlarının saptanması

-Tehlike altındaki kaplumbağa yumurtalarının kuluçkalıklara taşınması,

-Kaplumbağa yuvalarının kafeslenmesi

-Kum zambağı popülasyonunun belirlenmesi

-Yerel halka yönelik eğitim çalışmaları

Sonuç raporunu PDF formatında buradan indirebilirsiniz.
The report summary can be downloaded here.