Dalyan Kumsal Alanında Deniz Kaplumbağası Popülasyonlarının Korunması ve izlenmesi

23:23 14 Haziran in Tür Koruma Çalışmaları

Dalyan Kumsal Alanında Deniz Kaplumbağası Popülasyonlarının Korunması ve izlenmesi

Proje alanı: Köyceğiz-Muğla

Proje süresi: Haziran-Kasım 2010

Proje ekibi: Doç. Dr. Yakup KASKA, Yard. Doç.Dr. Serdar DÜŞEN, Arş. Gör. Dr. Eyüp BAŞKALE, Fikret SARI, Ayşe Sevay ULUBELİ

Proje destekçileri: Bu proje Özel Çevre Koruma Kurumu adına yürütülmüştür.

Projenin amacı: Köyceğiz, Dalyan-İztuzu kumsallarında ürediği bilinen deniz kaplumbağaları (Caretta caretta,Chelonia mydas) ve Nil kaplumbağası (Trionyx triunguis)' nın izlenmesi ve korunması.

Projenin gerekçesi: Deniz kamplumbağaları artan insan baskısı ve predasyon nedeniyle nesli tehlike altındaki türlerdendir. Dalyan- İztuzu kumsalları bu türlerin Türkiye’de yoğun olarak ürediği 21 kumsaldan bir tanesi olup türün korunması ve bilinçlendirme çalışmaları gerekmektedir.

Proje çıktıları:
1- Proje sonuç raporu

2-Bilgilendirme broşürü

Proje etkinlikleri:
1- Kaplumbağa çıkışları saptandı, kaplumbağalar markalandı.

2- Yuvalar tesbit edildi.

3- Sağlam yuvalar kafeslendi ve yuvaların bir kısmına ısıölçer konuldu.

4- Tehdit altındaki yuvalar oluşturulan kuluçkalıklara taşındı.

5- Çıkan yavrular sayıldı ve izlendi.

6- Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
Çalışmayla ilgili sonuç raporunu buradan indirebilirsiniz.