Yeniçağa Gölü (Bolu) ve Yunak-Akgöl (Konya) alanlarının ornitolojik açıdan incelenmesi

23:45 03 Nisan in Alan Koruma Çalışmaları

Yeniçağa Gölü (Bolu) ve Yunak-Akgöl (Konya) alanlarının ornitolojik açıdan incelenmesi

Proje alanı: Yeniçağa-Bolu, Yunak-Konya

Proje süresi: Nisan-Mayıs 2011

Proje ekibi: Riyat Gül

Proje destekçileri: Bu proje Çevre ve Orman Bakanlığı ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) adına, Sulakalanlar ve İklim değişikliği Projesi kapsamında yürütülmüştür.

Projenin amacı: Pilot alanlar olarak belirlenen Yeniçağa ve Akgöl’de alanları kullanan ve üreyen kuş türlerinin saptanması; alanda ürediği düşünülen Turna'nın (Grus grus) üreme durumunun saptanması, Yeniçağa gölünde torf çıkarımının üreyen önemli türlere etkisinin araştırılması; yeniden kazanılması düşünülen Akgöl’de yapılacak çalışmalara altlık olması amacıyla alanda bulunan kuş türlerinin belirlenmesi.

Projenin gerekçesi:
1- Yeniçağa gölü, halen Türkiye’de bulunan 2 önemli turba çıkarılan alanlardan en büyüğüdür. Uzun süredir süregelen ve yerel halk için önemli gelir kaynağı olan turba çıkarımının alanda bulunan kuş türlerine etkileri bilinmemektedir.

2- 1984 yılında kurutulan Akgöl sulakalanının yeniden kazanılması evresinde alanda bulunan kuş türleri hakkında geçmişte hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

Proje çıktıları:
1- Proje sonuç raporu

2- Alanda gözlenen kuş türleri listesi

Proje etkinlikleri:
Nisan-Mayıs ayları arasında 8 günlük alan ziyareti
Sonuç raporunu PDF formatında buradan indirebilirsiniz.
The final report can be downloaded in PDF format
here.