Yeniçağa Gölü’nde turnanın (Grus grus) üreme durumunun ve alan kullanımının araştırılması

23:15 24 Haziran in Tür Koruma Çalışmaları

Yeniçağa Gölü’nde turnanın (Grus grus) üreme durumunun ve alan kullanımının araştırılması

Proje alanı: Yeniçağa-Bolu, Yunak-Konya Proje süresi: Haziran-Temmuz 2011

Proje ekibi: Riyat Gül

Proje destekçileri: Bu proje Çevre ve Orman Bakanlığı ve Alman Uluslar arası İşbirliği Kurumu (GIZ) adına, Sulakalanlar ve İklim değişikliği Projesi kapsamında yürütülmüştür.

Projenin amacı:Yeniçağa gölünde ürediği bilinen Turna (Grus grus)’ nın üreme durumunun ve –varsa- başarısının araştırılması; önceki çalışmada saptanan Akkuyruklu kartal (Haliaetus albicilla) ve Bıldırcın kılavuzu (Crex crex)’ nun üreme statüsünün ve popülasyonunun saptanması.

Projenin gerekçesi:  Yeniçağa gölünde halihazırda 1 çift turnanın ürediği bilinmektedir. Bir önceki dönemde yapılan çalışmada alanda bıldırcın kılavuzunun ve akkuyruklu kartalın varlığı saptanmış, ancak popülasyonları ve üreme durumları belirlenmemiştir. Bıldırcın kılavuzunun Türkiye’de ürediği biline tek alan Posof Yaban hayatı geliştirme sahasıdır. Akkuyruklu kartal Türkiye’nin değişik sulakalanlarında 8-10 çift kadar üremektedir. Bu nedenle nisbeten nadir türlerin alandaki varlık ve statülerinin saptanması gerekmektedir.

Proje çıktıları: Proje sonuç raporu

Proje etkinlikleri: Haziran-Temmuz ayları arasında 8 günlük alan ziyareti
Sonuç raporunu İngilizcesini PDF formatında buradan indirebilirsiniz.