Hatay Ziyaret tepesinde rüzgar santrali- kuş ilişkisinin araştırılması

23:29 01 Ağustos in Alan Koruma Çalışmaları

Hatay Ziyaret tepesinde rüzgar santrali- kuş ilişkisinin araştırılması

Proje alanı: Samandağı-Hatay

Proje süresi: Ağustos-Ekim 2011

Proje ekibi: İlker Özbahar, Süleyman Ekşioğlu, Riyat Gül

Proje destekçileri: Bu proje FINA Elektrik adına yürütülmüştür.

Projenin amacı: Hatay-Samandağı ilçesinde 19 adet rüzgar türbini bulunan Ziyaret tepesinin, süzülerek göç eden kuşların sonbahar göçündeki rotaları açısından incelenmesi, alanda türbin-kuş ilişkilerinin saptanması ve kuşlar açısından olası risklerin saptanması.

Projenin gerekçesi: Rüzgar santrallerinin gerek süzülerek göç eden, gerekse de alanda üreyen kuşlarla olan ilişkileri yaygın olarak araştırılmış bir konudur. Aynı yöredeki Belen geçidinden yılda 2 kez yüzbinlerce süzülerek göç eden kuşun kuzeye ve güneye geçtikleri bilinmekle birlikte sonbaharda Belen geçidinden sonraki rotaları hakkında çok az bilgi vardır. Kuş göç rotası üzerinde olması muhtemel olan ve 6 türbin daha eklenmesi düşünülen alanın –varsa- kuş-türbin çarpışmaları ve diğer riskler açısından araştırılması gerekmektedir.

Proje çıktıları:
Proje sonuç raporu

Proje etkinlikleri:
1- 25 Ağustos-10 Ekim tarihleri arasında toplam 30 gün alan ziyareti,

2- Kuş-türbin çarpışmalarının kaydedilmesi,

3- Alandaki kuş türlerinin saptanması,

4- Ana rotaların belirlenerek kuşların türbinlere mesafesinin ve uçuş yüksekliklerinin saptanması,

5- Alanda kuşlar açısından hassas alanların belirlenmesi.