Bugün Dünya Su Günü

Bugün Dünya Su Günü

14:30 22 Mart in Basın Bültenleri, Haberler

Bugün Dünya Su Günü

1992 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda (UNCED) 22 Mart Dünya Su Günü olarak kabul edildi. 26 yıldır 22 Mart günü hemen bütün ülkelerde suyun önemi, korunması, iyileştirilmesi ve tüm canlıların yeterli ve kaliteli suya erişimini sağlamak için çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Su, tüm canlıların en temel gereksinimidir. Su olmadan hiçbir canlının yaşamını sürdürebilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli suya bağlıdır ve ekonomik üretkenliğe ve sosyal refaha doğrudan katkı yapan en temel unsurlardan da biridir. Ancak, ne yazık ki nüfus ve ekonomik faaliyetler arttıkça suya olan ihtiyaç daha da artmakta, birçok ülke hızla su sıkıntısı çeker duruma gelmekte ya da ekonomik gelişmeleri kısıtlanmaktadır. BM gelişme raporlarına göre yeryüzünde yaşayan 6.9 milyar insanın 2,4 milyarı (%42) yetersiz ve kalitesiz su nedeniyle sağlıksız koşullarda yaşamaktadır.

Yeryüzündeki insan nüfusu ve su ihtiyacı her geçen gün artmasına karşın suyun yanlış yönetimi, kirlenme ve küresel ısınmanın da etkisiyle su kaynakları azalmaktadır. Suyun kalitesi ve durum tüm canlılar için giderek daha da kötüleşmektedir.

Ülkemizdeki durumda hiç iç açıcı değildir. Yeryüzünde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 7.600 m3 iken ülkemizde 1.430 m3’dür. Su kaynaklarımızı koruyamadığımız ve doğru yönetemediğimiz için yakın gelecekte ülkemizde kişi başına düşen su miktarı kritik sınırın da altında düşecektir. Su kaynakları bakımından en kritik bölge olan Orta Anadolu’da yeraltı su seviyesi son 40 yılda nerdeyse 40 m düşmüştür. Obrukların birçoğu kurumuş, bir kısmındaki su seviyesindeki düşüş 30 m’ye yaklaşmıştır. Ayrıca yeraltı su seviyesi düştüğü için obruk oluşumları hızlanmıştır. Bilim insanları, önlem alınmadığı takdirde yakın gelecekte Orta Anadolu için en büyük tehlikenin su kıtlığı olacağını belirtmektedirler.