Kıyı Alanlarının Korunması ve Savunuculuk Eğitimi

Kıyı Alanlarının Korunması ve Savunuculuk Eğitimi

15:51 03 Eylül in Haberler, Kapasite Artırma Çalışmaları

Güçlü Sivil Toplum Etkin Doğa Koruma projesi Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı hibe desteği ile Doğa Araştırmaları Derneği (DAD), Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği (Antakya DOST), Doğu Akdeniz Araştırma Derneği (Doğu
Akdeniz), Koza Dağcılık Kültür-Sanat ve Spor Kulübü Derneği (KOZA), Toy Gençlik Derneği (TOY) ile birlikte yürütülmektedir.
Proje kapsamında doğa koruma kuruluşlarının daha etkin çalışabilmesi için gönüllü katılımını artırmak ve katılımcıların doğa koruma konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla
iki farklı hedef belirlenmiştir. Gönüllü sayısı ve katılımını artırmak amacıyla çeşitli organizasyonlar ve tanıtım etkinlikleriyle gönüllü ağı oluşturulması planlanmıştır. Doğa koruma atölyeleri adıyla düzenlenecek eğitimler sayesinde katılımcıların bilgi ve becerileri
artırarak kapasite gelişimi sağlanacak ve doğa koruma konusunda yetişmiş eleman ihtiyacının giderilmesine yönelik adımlar atılacaktır.
Bu kapsamda kapsamında Eskişehir, Bursa, Antalya, Hatay ve Ankara’da tanıtım toplantıları düzenlenmiştir. Proje tanıtım toplantıları sonrasında eğitim çalışmalarına başlanmıştır.
Tanıtım toplantılarında proje hakkında bilgilendirme yapılmış, eğitimlerin içerikleri anlatılmış ayrıca doğa koruma ile ilgili gönüllü katılabilecekleri çalışmalar ve Doğaya Güç Kat ağı ve sosyal medya hesapları tanıtılmıştır. Tanıtım toplantıları sonrası yapılan anket ile de hangi ilde hangi eğitimlerin yapılacağı kararlaştırılmıştır.
Antalya’da Doğu Akdeniz Araştırma Derneği organizasyonu ile gerçekleştirilen tanıtım toplantısı Antalya Kültür Sanat Merkezi'nde yapılmış ve farklı kesimlerden kişiler katılmıştır. Yapılan anket neticesinde Orman biyolojik çeşitliliği ve korunması ve Kıyı alanlarının korunması ve savunuculuk eğitimlerinin Antalya’da yapılmasına karar verilmiştir.

Eğitim Yeri: Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Karaalioğlu Parkı, Antalya
Eğitim Tarihi: 28-29 Eylül 2019

Eğitim Programı

28 Eylül 2019 Cumartesi

09:00-09:30 Açılış ve tanışma
09:30- 10:00 Doğu Akdeniz Araştırmaları Derneği, Sualtı Araştırmaları Derneği ve Doğa Araştırmaları Derneği hakkında bilgilendirme
10:00-10:15 “Güçlü Sivil Toplum Etkin Doğa Koruma” projesi hakkında bilgilendirme
10:15-10:30 Kurs programı ve yöntemi üzerine bilgi verilmesi
10:30-11:00 Türkiye’nin eşsiz kıyıları (Cem Orkun KIRAÇ )
11:00-11:30 Türkiye’nin sualtı canlı yaşamı (Nesimi Ozan VERYERİ)
11:30-11.45 Kahve arası
11.45-12.00 Bayrak tür Akdeniz Foku ve Tehditler Cem Orkun KIRAÇ
12.00-12.30 Nesli azalan deniz-kıyı canlıları Nesimi Ozan VERYERİ- Cem Orkun KIRAÇ
12.30-14.00 Öğle yemeği
14.00-16.00 ÖDA Savun Pratiği Antalya Kemer Örneği (1)
Cem Orkun KIRAÇ - Nesimi Ozan VERYERİ - Özge KIR - Seçkin ÇOPUR

29 Eylül 2019 Pazar

9.30-10.00 SAD ve ÖDA Savun Projesi Cem Orkun KIRAÇ
10.10-10.40 ÖDA Savun ve başarılı alan savunmaları Nesimi Ozan VERYERİ
10.40-11.00 Çay Kahve arası
10.50-11.20 Hükümetle İlişkiler, Resmi Yazışmalar Cem Orkun KIRAÇ
12.30-14.00 Öğle yemeği
14.00-16.00 ÖDA Savun Pratiği Antalya Kalkan Örneği (2)
Cem Orkun KIRAÇ - Nesimi Ozan VERYERİ - Özge Kir - Seçkin Çopur

Kıyı Alanları Koruma Senaryo 1:

Antalya Kemer Olimpos Beydağları Milli Parkında yol ve karadan ulaşımı olmayan bir koyda büyük bir otel projesine onay verildiği duyumu alınır. Alan kızılçam ormanı ve makiliklerle kaplı doğal bir yapıya sahip. Akdeniz deniz-kıyı ekosistemini temsil ediyor. Mevcut durumda, sadece günübirlik tekneler ve yatlar denizden gelerek denizi ve kıyıları bozmadan kullanıyor. Ancak söz konusu proje ile uzun yıllardır korunarak günümüze gelen doğal yaşam alanları ve biyolojik çeşitliliğin zarar göreceği anlaşılmaktadır. Korumak için hangi adımlar atılmalı?
Alanın statüsü: Milli Park, 1. derece doğal SİT

Kıyı Alanları Koruma Senaryo 2:

Antalya Kekova Adasının SİT derecesi yeniden değerlendirmede yeni mevzuata göre Sürdürülebilir Kullanım Alanı ilan edileceği bilgisi alınır. 4 Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Raporda Kekova Adasının biyolojik çeşitliliği bilgilerinin yeterli olmadığı sanılmaktadır. Bölge Müdürlüğü ardından, Ankara da Bakanlık TVK Gn Md lüğü onaylar ise, Bakana onaya çıkacaktır. Ancak söz konusu proje ile uzun yıllardır korunarak günümüze gelen doğal yaşam alanları ve biyolojik çeşitliliğin zarar göreceği anlaşılmaktadır. Korumak için hangi adımlar atılmalı?

Alanın Statüsü: ÖÇK Bölgesi, 1. derece doğal SİT ve 1. derece arkeolojik SİT

Eğitmenler:

Cem Orkun Kıraç
1987 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aralık 1997 senesinde Denizcilik Müsteşarlığında göreve başladı. Deniz Güvenliği Dairesi ve daha sonra Deniz Çevresi Dairesinde mühendis olarak görevlerde bulundu. 2002-2015 seneleri arasında ayrıca Avrupa Birliği fonlu, seyir emniyeti, deniz çevresinin korunması ve gemi denetim performansımızın iyileştirilmesi hususlarında Eşleşme Projelerinde yönetici görevinde bulundu. 2004-2005 senelerinde yürütülen Türkiye-İspanya ortaklı “Türkiye’de Deniz Güvenliğinin Güçlendirilmesi Projesi” nde RTA Counterpart ve Senior Program Officer olarak görev yaptı. 2012-2013’de Türkiye-Almanya ortaklı “Gemilerden Kaynaklanan Baca Gazı Salımlarının Kontrolü Eşleşme Projesi” bünyesinde Key Expert (Ana Uzman) görevini üstlendi. 2006 ile 2015 tarihleri arasında Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ve Ulaştırma Denizcilik Bakanlığı’nda gemi kaynaklı petrol kirliliği hazırlıklı olma ve acil müdahale, deniz kirliliğine müdahale planlama ve tatbikatları ile deniz ekosistemlerinin deniz ulaştırma boyutunda korunmasına ilişkin çalışmalarda görev aldı. 2011-2013 arasında UNESCO Sualtı Kültürel Mirası Türk Milli Komitesi‘nin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı temsilen daimi komite üyeliğinde bulundu. 2015 de kamudan emekli olduktan sonra da STK ler bünyesinde doğa koruma ve araştırma çalışmalarını sürdürüyor.
1985 yılında öğrenci iken ODTÜ Sualtı Topluluğu bünyesinde başladığı doğa koruma çalışma ve uğraşılarını aktif olarak günümüze değin aralıksız sürdürdü. 2019 itibariyle halen Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) bünyesinde deniz ve kıyı alanları yönetimi ile deniz biyolojik çeşitliliği araştırma/koruma projelerinde çalışıyor. Türkiye’de deniz, kıyı ve sualtı ekosistemlerinin korunması, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve araştırmaları çalışmalarında bulunuyor. Bütünleşik Kıyı-Deniz Alanları Yönetimi, Türkiye’nin kuşları, nesli tehlike altında olan Akdeniz foku ve türün doğal yaşam alanlarının korunması, esaret altındaki yunusların doğaya geri döndürülmesi ve denizlere petrol kirliliğinin önlenmesi üzerine doğa koruma ve araştırma konularında birçok projede görev aldı, projeler tasarladı ve yürüttü. Doğa koruma üzerine faaliyet gösteren bazı STK’larda yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelik görevlerinde bulundu.
Görev aldığı STK lar: 1985 ODTÜ Sualtı Topluluğu (ODTÜ-SAT) öncü üyesi, 1987 Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) kurucu üyesi, 1991 Ankara Kuş Gözlem Topluluğu (AKGT) kurucu üyesi, 1993 Deniz Kuşları Araştırma Grubu (DEZKUŞ) kurucu üyesi, 1994 Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) kurucu üyesi, 1998 Kuş Araştırmaları Derneği (KAD) kurucu üyesi (daha sonra Doğa Araştırmaları Derneği DAD’a adını almıştır), 2011 Kaş Likya Kuş Gözlem Topluluğu kurucu üyesi (LİKKUŞ), 2019 Simurg Kuş Yuvası Derneği Kurucu Üyesi. Doğa Derneği üyesi ve eski YK üyesi, National Geographic Society üyesi, TEMA destekçisi. 1994 de Kara Avcılığı Fahri Av Müfettişi.

Nesimi Ozan VERYERİ
6 Ocak 1973 doğumlu Ozan, ODTÜ Endüstriyel Tasarım bölümünü bitirdi. Mezuniyetine yakın ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde ODTÜ-SAT/AFAG’ın verdiği bir seminer sırasında Cem’le yaptığı hararetli bir tartışma onu AFAG’a ve nesli azalan Akdeniz foklarına yöneltti. AFAG bünyesindeki birçok kısa ve uzun süreli arazi çalışmasına katıldı. 1999 yılında verdiği ufak aranın ardından 2000 yılında Karaburun Proje Ofisinin açılmasıyla AFAG ailesine tekrar katıldı. 1996-97 senelerinde UNDP-GEF destekli “Bodrum Yarımadası Akdeniz foku ve Yaşam Alanları Araştırma” projesinde ve Çavuş Adası Petrol Kirliliği Operasyonunda aktif görevler aldı. 2002 senesinde Ege Üniv. Çevre Bilimleri Bölümünden Akdeniz foku ve kıyı alanlarının korunması konusunda mastırını tamamladı. Şu anda Karaburun temsilcisi olarak halen bizlerle birlikte çalışmakta. Nefesle dalmak, doğa fotoğrafçılığı ve tekne ile dolaşmak Ozan’ın önemli uğraşıları. Sertifikalı balıkadam ve serbest dalıcı. Bütünleşik kıyı alanları yönetimi yanısıra Akdeniz fokunun araştırılması, korunması ve kamuoyu oluşturma konularında ulusal ve uluslararası bir çok yayını mevcut. SAD-AFAG Karaburun Temsilcisi. Ayrıca bakıma muhtaç veya yaralı Akdeniz foku kurtarma, doğaya salma ve izleme çalışmalarına aktif katkı sağlamakta, 2008-2011 seneleri arasında ise çoğunlukla SAD-AFAG projelerinde profesyonel ve tam zamanlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Sertifikalı balıkadam. Halen aktif olarak gerek saha çalışmaları gerekse proje geliştirme ve koruma çalışmalarında görev üstlenmektedir. 2014-2018 seneleri arasında SAD YK Başkanlık görevini yürüttü. Halen Karaburun, İzmir Körfezi, Seferihisar civarında Akdeniz foku ve yaşam alanlarının korunmasında etkin çalışmalarda bulunmaktadır.

Başvuru Linki: https://forms.gle/K4aHs92UPVjydmK27