Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Korunması Eğitimi

Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Korunması Eğitimi

15:53 03 Eylül in Haberler, Kapasite Artırma Çalışmaları

Güçlü Sivil Toplum Etkin Doğa Koruma projesi Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı hibe desteği ile Doğa Araştırmaları Derneği (DAD), Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği (Antakya DOST), Doğu Akdeniz Araştırma Derneği (Doğu

Akdeniz), Koza Dağcılık Kültür-Sanat ve Spor Kulübü Derneği (KOZA), Toy Gençlik Derneği (TOY) ile birlikte yürütülmektedir.

Proje kapsamında doğa koruma kuruluşlarının daha etkin çalışabilmesi için gönüllü katılımını artırmak ve katılımcıların doğa koruma konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla

iki farklı hedef belirlenmiştir. Gönüllü sayısı ve katılımını artırmak amacıyla çeşitli organizasyonlar ve tanıtım etkinlikleriyle gönüllü ağı oluşturulması planlanmıştır. Doğa koruma atölyeleri adıyla düzenlenecek eğitimler sayesinde katılımcıların bilgi ve becerileri

artırarak kapasite gelişimi sağlanacak ve doğa koruma konusunda yetişmiş eleman ihtiyacının giderilmesine yönelik adımlar atılacaktır.

Bu kapsamda kapsamında Eskişehir, Bursa, Antalya, Hatay ve Ankara’da tanıtım toplantıları düzenlenmiştir. Proje tanıtım toplantıları sonrasında eğitim çalışmalarına başlanmıştır.

Tanıtım toplantılarında proje hakkında bilgilendirme yapılmış, eğitimlerin içerikleri anlatılmış ayrıca doğa koruma ile ilgili gönüllü katılabilecekleri çalışmalar ve Doğaya Güç Kat ağı ve sosyal medya hesapları tanıtılmıştır. Tanıtım toplantıları sonrası yapılan anket ile de hangi ilde hangi eğitimlerin yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Antalya’da Doğu Akdeniz Araştırma Derneği organizasyonu ile gerçekleştirilen tanıtım toplantısı Antalya Kültür Sanat Merkezi'nde yapılmış ve farklı kesimlerden kişiler katılmıştır. Yapılan anket neticesinde Orman biyolojik çeşitliliği ve korunması ve Kıyı alanlarının korunması ve savunuculuk eğitimlerinin Antalya’da yapılmasına karar verilmiştir.

Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Korunması Eğitimi 

Eğitim Yeri: Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Karaalioğlu Parkı, Antalya

Eğitim Tarihi: 21-22 Eylül 2019

Eğitim Programı

21 Eylül (Bülent Ecevit Kültür Merkezi)

09:00-09:30 Açılış ve tanışma

09:30- 10:00 Doğu Akdeniz Araştırmaları Derneği, Doğa Koruma Merkezi ve Doğa Araştırmaları Derneği hakkında bilgilendirme

10:00-10:15 “Güçlü Sivil Toplum Etkin Doğa Koruma” projesi hakkında bilgilendirme

10:15-10:30 Kurs programı ve yöntemi üzerine bilgi verilmesi

10:30- 11:30 Türkiye Ormanları: Orman tipleri, ormanların biyolojik çeşitlilik değerleri. Yıldıray LİSE- Bilgehan Kaan ÇALIŞKAN

11:30-11:45 Kahve arası

11:45-12:30 Ülkemizde Orman Yönetimi ve Ormancılık Uygulamaları: OGM teşkilatı yapısı, orman işletme şefi ne yapar? Ükemizdeki ormancılık uygulamaları Yıldıray LİSE- Bilgehan Kaan ÇALIŞKAN

12:30-14:00 Öğle yemeği

14:00-15:15 Orman Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması: Orman amenajman planlarının hazırlanması, biyolojik çeşitliliğin orman amenajman planlarına entegrasyonu, muhafaza ormanları Yıldıray LİSE- Bilgehan Kaan ÇALIŞKAN

15:15-15:30 Kahve arası

15:30-17:00 Başarılı Örnekler Yıldıray LİSE- Bilgehan Kaan ÇALIŞKAN

22 Eylül: Buluşma yeri (Bülent Ecevit Kültür Merkezi)

09:00-15:00: Uygulama Arazisi (Düzlerçamı)

Eğitmenler:

Yildiray Lise (Doğa Koruma Merkezi)

ODTÜ Biyoloji Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olan Yıldıray Lise, araştırma görevlisi, Doğal Hayatı Koruma Derneği, WWF-Türkiye ve Doğa Derneği’nde ulusal ve uluslararası birçok projede proje yürütücüsü ve koordinatörü, UNDP Türkiye'de proje yönetici yardımcısı, ODOPEM A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptı. Çalışmalarına Ağustos 2014'ten beri Doğa Koruma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı olarak devam ediyor. Küre Dağları Milli Parkı, Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı, Burdur Gölü Ramsar Alanı olmak üzere Türkiye’de birçok korunan alanın yönetim planlanması ve revizyonu sürecinde koordinatör ve planlama uzmanı olarak 2001 yılından beri görev aldı. Korunan alan yönetim planlaması, yönetimi, sürdürülebilir ormancılık uygulamaları ve ekoturizm konularında Türkiye’nin farklı bölgelerinde deneyimleri var. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları kitabında biyolojik çeşitlilik uzmanı ve editör olarak görev aldı. Doğa Derneği’nin Doğa Okulu projesinde eğitim içeriğinin geliştirilmesinde ve uygulamalarda ana eğitmen olarak görev yaptı. Türkiye’nin Dünyaya Armağanlar Projesi’nde koordinatör olarak çalıştı ve 9 orman sıcak noktasında çalışmaları yürüttü. Uzun yıllardır sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel eğitimlerde dersler veriyor. İZ TV’de başta ormanlar ve korunan alanlar olmak üzere birçok projede danışmanlık yaptı. Yıldıray Lise’nin yazar ve editörlüğünü yaptığı kitapların yanı sıra bilimsel ve popüler dergilerde onlarca makalesi vardır. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Korunan Alanlar Dünya Komisyonu üyesidir.

Bilgehan Kaan Çalişkan

KTÜ Orman Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olan Bilgehan Kaan ÇALIŞKAN, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarında Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü için ulusal ve uluslararası birçok projede orman mühendisi ve koordinatör olarak görev yaptı. Çalışmalarına Haziran 2018'ten beri Garig Çevre ve Ormancılık’ta Orman Direktörü olarak devam ediyor. Türkiye’de birçok korunan alanın (Sulak Alan, Milli Park, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Tabiat Parkı), orman amenajman planlaması ve havza yönetim planlanması süreçlerinde orman mühendisi ve planlama uzmanı olarak 2012 yılından beri görev alıyor. Korunan alan yönetim planlaması, yönetimi, sürdürülebilir ormancılık uygulamaları, entegre havza planları, orman amenajman planlaması ve ekoturizm konularında Türkiye’nin farklı bölgelerinde deneyimi var.

Başvuru Linki: https://forms.gle/K4aHs92UPVjydmK27