Doğaya Güç Kat Projesi Başladı

Doğaya Güç Kat Projesi Başladı

11:26 06 Mayıs in Genel, Haberler, Kapasite Artırma Çalışmaları

2019 yılında Doğa Araştırmaları Derneği, Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği, Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği, Doğu Akdeniz Araştırma Derneği, Hemşin Yaşam Derneği, Koza Dağcılık Kültür Sanat Spor Kulübü Derneği, Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği ve Toy Gençlik Derneği ortaklığında Doğaya Güç Kat Ağı adı altında yerel sivil toplum örgütlerinin iletişimini ve iş birliği çalışmalarını artırarak demokratik katılım süreçlerini güçlendirmeyi hedefleyen bir proje oluşturulmuştur.

Proje, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı- Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı (EuropeAid/162384/DD/ACT/TR) tarafından desteklenmektedir.

Proje ile Türkiye’de yerel düzeyde çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren STK’larının karar verme süreçlerine katılımını artırarak sivil toplum ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için önümüzdeki üç buçuk yıl içerisinde birbirini takip eden ve destekleyen aşağıda ana başlıkları verilen birçok çalışma yürütülecektir.

  • Türkiye genelinde farklı illerden en az 60 sivil toplum kuruluşunun “Doğaya Güç Kat” ağına üye olmasını ve ağın etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak,
  • STK’ların hukuki ve teknik konularda görüş alabilecekleri bir danışma biriminin (DOĞA DANIŞ) kurulmasını ve STK’lara hizmet vermesini sağlamak.
  • Proje kapsamında düzenlenecek eğitimlerle Ağa üye STK’ların doğa koruma alanındaki teknik konular başta olmak üzere savunuculuk, lobicilik, çatışma yönetimi, kamu ile ilişkiler ve problem çözme vb. konularda kapasitelerini artırmak.
  • Edinilen bilgi ve deneyimleri paylaşacak ortamları oluşturmak, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak ve bölgemizdeki sorunların çözümünde kullanmak.
  • Doğa koruma ile ilgili teknik ve hukuki konularda başvurabileceği Doğa Korumacının El Kitabının hazırlamak ve Türkiye genelinde tüm STK’lara ulaştırmak.
  • Ağa üye STK’ların bulundukları illerde doğa korumayla ilgili mevcut komisyon (Mahalli Sulak Alan Komisyonu, İl Av Komisyonu, Havza Komisyonu vb.) toplantılarına katılımları için destek olmak.

Proje kabul aşamasını geçmiş olup,16 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmiştir.

İletişim için:
Doğaya Güç Kat
Telefon: 0552 581 5110
dogayaguckat@dogaarastirmalari.org.tr
dogayaguckat@gmail.com