SALDA GÖLÜ İÇİN ÖNEMLİ KARAR!

SALDA GÖLÜ İÇİN ÖNEMLİ KARAR!

09:31 30 Eylül in Basın Bültenleri, Haberler

Salda Gölü, son yıllarda Türkiye’nin en fazla ziyaretçi çeken göllerinin başında geliyor. Türkiye’nin Maldivleri olarak ünlenen Gölün Beyaz Adalar bölümündeki doğal oluşum süreci, yoğun insan baskısı nedeniyle tehlike altına girmişti. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu durum üzerine yeni bir karara aldı. Alınan önemli kararda 15 Ekim 2020 tarihi itibariyle gölde bulunan Beyaz Adalar Bölgesinde plaja ve göle giriş yasaklandı.

Salda Gölü’nü diğer göllerden ayıran en önemli özellik; jeobiyokimyasal bir ekolojik sürece sahip olmasıdır. Bu süreç sonunda; tabanda beyaz renkli hidromanyezit içerikli stromatolitler oluşmaktadır. İklim, jeolojik yapılar ve bakteri ile mavi-yeşil alglerin etkileşimi sonucu oluşan bu çökellerin, ilk kez 3,5 milyar yıl önce yeryüzünde oluşmaya başladıkları çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Bir anlamda, en eski fosil niteliğinde oldukları kabul edilmektedir.

İlkel yaşam koşullarına dair önemli veriler içerdiği düşünülen stromatolitlerin oluşum mekanizmaları ile bu süreçleri kontrol eden jeobiyokimyasal faktörlerin anlaşılmasının; Dünya’da yaşamın başlangıcı konusunda önemli bilgiler vereceği birçok araştırıcı tarafından düşünülmektedir. Bu bilgilerin bizlere Dünya dışındaki yaşam hakkında da önemli bilgiler verebileceği düşünülmektedir. Salda Gölü’ndeki oluşumlar ile Mars’taki karbonat içerikli kayaçlar arasındaki benzerliklerin NASA’nın da dikkatini çektiği güncel yayın organlarında da yer almaktadır.

Salda Gölü’ndeki bu oluşumlarının Dünya’da az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönü ile ekolojik olarak benzersizlik özelliğine sahip olması, Salda Gölü’nün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu kılmaktadır. Günümüzde güncel aktiviteler özellikle Beyaz Adalar bölgesinde yoğun olarak devam etmektedir. Gölün bu bölgesinin, oluşumu anlatılan beyaz renkli çökeller içeren çekirdek alan durumundadır.

Ziyarete uygun dönemlerde her gün yüzlerce kişinin göle girmesi, su içindeki güncel stromatolitlerin ezilmesine ve zarar görmesine neden olmakta ve gölün doğal ekolojik sürecini neredeyse dönüşümsüz yok etme tehdidini ortaya çıkarmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, öncelikli acil önlem olarak, Salda Gölü’ne turkuaz rengi veren stromatolitlerin oluşumuna neden olan jeobiyokimyasal sürecin hala devam ettiği, Gölün en güzel yöresi olan Beyaz Adalar bölgesindeki bozulmayı önlemek için 15 Ekim 2020 tarihi itibariyle Beyaz Adalar bölgesinde suya girme ve plaj kullanımının yasaklandığını açıklamıştır.

Bu kararın Salda Gölü’nün geleceği açısından son derece önemli olduğuna inanıyor, bu kararından dolayı Sn. Bakana ve Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz.