Orman Arazilerini, Kıyıları, Tarım Alanlarını Talana Açacak “Tehlikeli Madde 6” Geri Çekilsin

Orman Arazilerini, Kıyıları, Tarım Alanlarını Talana Açacak “Tehlikeli Madde 6” Geri Çekilsin

10:44 13 Kasım in Basın Bültenleri, Genel, Haberler

Maden Kanunu, yürürlüğe girdiği 2001'den bu yana tam 21 kez değişti. Önümüzdeki günlerde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na gelmesi beklenen "Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"  yasa teklifi ile kanunda bir kez daha değişiklik yapılması öngörülüyor. Bu teklif yasalaşırsa Maden Kanunu'nda madenci şirketlerin lehine yeniden önemli değişiklikler yapılacak.

47 maddeden oluşan teklifte doğanın tahribine ve geri dönüşü mümkün olamayacak zararlara sebep olabilecek birçok ifade yer alıyor. Bunlardan 3. ve 5. maddeler gösterilen tepkiler üzerine revize edildi. Ancak bu sefer teklife daha tehlikeli olabilecek maden şirketlerine ruhsat alanı dışında “GEÇİCİ TESİSLER” yapabilme imkânı veren başka bir madde (Madde 6) eklendi.

Özetle ifade etmek gerekirse, bu madde kabul edildiği takdirde maden şirketleri ruhsat alanı dışında Liçleme Tesisleri, Atık Barajları, Siyanür Havuzları, Patlayıcı Madde Depoları da dahil her türlü yapı ve tesisi yapabilme imkanına kavuşacak.

GEÇİCİ teriminin anlamı nedir? Türk dil kurumuna göre GEÇİCİ sıfatı; “çok sürmeyen, kısa vadeli belli bir süre için olan, muvakkat, palyatif, kalıcı karşıtı” olarak tanımlanıyor. Maden şirketleri çeşitli talepler ve düzenlemeler ile birlikte ruhsatlarını 49 yıla kadar uzatabiliyorlar. Yani yapılan tesisler 49 yıl boyunca kullanılabilecek. Bu tesisler maddede geçici olarak tanımlansa da etkileri yönünden tamamı KALICI ve geri dönüşü olmayacak tahribat ve zararlara neden olabilecek tesislerdir.

Diğer önemli konu ise teklifte ruhsat alanı dışı ile ilgili herhangi bir mesafe tanımının olmamasıdır. Belirlenen sınır 300 m mi, 5 km mi, sonsuz mu? Bu durum keyfi uygulamalara meydan verebilecek belirsizliktedir.

Geçici olarak belirtilen, ancak uzatmalarla birlikte 49 yıla kadar alanda kalabilecek, ruhsat alanı dışında yapılabilecek yukarıda belirtilen tesis ve yapılar, orman alanlarında, tarım ve mera alanlarında, bölgenin yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarında ve sulak alanlarında geri dönüşü olmayacak tahribatlara neden olabilecek, bölgede yaşayan insanlar da dahil tüm canlı yaşamını tahrip ve tehdit edecektir.

TBMM değerli üyelerinden ve hükümetten beklentimiz doğaya geri dönüşü olmayacak zararlar verebilecek ve pek çok keyfi uygulamaya yol açabilecek 6. Maddeyi geri çekmeleridir.  

Doğa Araştırmaları Derneği

Bilgi için

Osman Erdem

56osmanerdem@gmail.com

GSM: 05339565110