Doğa Politikaları ve Yasal Düzenlemeler

"Ulusal doğa koruma politikalarının oluşturulması ve yasal altyapının güçlendirilmesi için çalışmalar
Derneğimiz doğa koruma ile ilgili, gerek ilgili kamu kurumları, gerekse sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen strateji oluşturma, yasal düzenlemelere yönelik çalışmalara ve etkinliklere olanakları dahilinde katılmakta ve katkı vermektedir.

GEF V. Dönem Strateji Belirleme Çalıştayı, Kıyı ve Deniz Koruma Alanları Stratejisi, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi, Ulusal Sulak Alan Stratejisi, Rio +20 Ulusal Hazırlık Süreci Toplantısı, Natura 2000 Uygulama Stratejisi toplantısı, 5. Dünya Su Forumu ve daha bir çok toplantıya katılım sağlanmış Derneğimizin görüşleri sunulmuş ve katkı verilmiştir.

2010 yılında TBMM’ne sunulan “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı”nın Çevre Komisyonu ve Çevre Alt Komisyonu’ndaki tüm görüşmelerine Yönetim Kurulu Başkanımız “Tabiat Kanunu İzleme Girişim” ve Derneğimiz adına katılmış ve doğa koruma adına daha etkin ve güçlü bir yasa tasarısının hazırlanması için katkı vermiştir.
"