Biz Kimiz?

"Doğa Araştırmaları Derneği, 1998 yılında bir grup kuş gözlemcisi ve araştırmacı tarafından Kuş Araştırmaları Derneği adıyla kurulmuştur. 23 Nisan 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda 1998 yılından bu yana Türkiye’nin kuş varlığının saptanması ve korunmasına yönelik yürütülen başarılı çalışmaların doğa korumanın tüm alanlarına yaygınlaştırılarak sürdürülmesinin Türkiye’nin doğasının korunmasına daha önemli katkılar sağlayacağı düşüncesiyle dernek tüzüğü yeniden düzenlenmiş ve dernek ismi “Doğa Araştırmaları Derneği” olarak değiştirilmiştir.

Doğa Araştırmaları Derneği ulusal düzeyde faaliyet göstermektedir. Derneğimiz sorunlara yapıcı ve yerinde çözümler getirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bunun için çalışma yürüttüğü alanlarda yerel sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, akademik çevreler ve alan kullanıcıları ile güçlü ilişkiler kurarak yerel düzeyde kalıcı çözümler üretecek araçlar geliştirmeye ve kapasite oluşturmaya önem vermektedir.

Misyon ve Vizyon

"Doğa Araştırmaları Derneğinin görevi, Türkiye’nin yaban hayatı ve yaşama ortamlarının korunması, iyileştirilmesi ve devamlılığının sağlanmasıdır.

Bunun için;

Araştırma ve izleme çalışmaları yapar ve sonuçlarını yayar,

Kamuoyu oluşturma, eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları yürüterek toplumda doğa koruma bilincinin gelişmesine katkı sağlar,

Korumada öncelikli hayvan türleri için eylem planları, önemli yaşam alanları için yönetim planları yapar; yapılmasına katkı ve destek verir,

Ulusal doğa koruma politikalarının oluşturulmasına destek verir, yasal altyapının güçlendirilmesi için çalışır, ulusal düzeyde uygulamaları takip eder.

Doğa Araştırmaları Derneği bu görevlerini konularında uzman çalışanları ile gönüllülerinin destek ve katkılarıyla yürütmektedir. Bunları yaparken ulusal ve yerel düzeyde ilgili kurum ve kuruluşların, yöre insanının etkin ve en geniş katılımının sağlanmasını hedefler."