Başak Avcıoğlu - Doğa Koruma Müdürü

1977 yılında Ankara'da doğdu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde lisans, 2000-2003 yılları arasında sırasıyla Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve ODTÜ Bölge Planlama Ana Bilim Dallarında yüksek lisans derecelerini almıştır. 2016 yılında, Tübitak tarafından da desteklenen korunan alan planlamasında ekosistem hizmetleri yaklaşımını geliştirdiği çalışmasıyla Ankara Üniversitesi'nde doktora derecesini almıştır.

1997 yılından bu yana sivil toplum kuruluşlarında, uluslararası ve hükümetler üstü kuruluşlarda ve Ar-Ge kurumlarında başta orman ekosistemleri olmak üzere karasal ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunması, korunan alan sistemi ve yönetiminin iyileştirilmesi, ekolojik bölge koruma ve sınır ötesi işbirlikleri olmak üzere, gönüllü ve profesyonel çalışmalarda yer almaktadır. Uluslararası Doğa Koruma Örgütü Dünya Korunan Alanlar Komisyonu (IUCN-WCPA)'nun üyesidir.