1956 yılında Artvin’de doğdu. 1974 yılında Artvin Öğretmen Lisesini bitirdi. 1974-1989 yılları arasında Erzurum, Artvin ve İzmir ve Bursa’da değişik okullarda sınıf öğretmenliği yaptı. Öğretmenlik yaparken öğrenimini sürdürdü ve 1983 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1989 yılında Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak çalışmaya başladı. İki yıl sonra Çevre Bakanlığının kurulmasıyla Sulak Alanlar Şube Müdürü olarak görevlendirildi ve aralıksız sekiz yıl bu görevi sürdürdü. 1999 yılında Çevre Bakanlığı Hassas Ekosistemler ve Korunan Alanlar Daire Başkanlığı görevine atandı ve 2003 yılında emekli oluncaya kadar bu görevi yürüttü.
Emekli olduktan sonra Doğa Araştırmaları Derneği’nde çalışmaya başlayan Erdem, Türkiye'nin yaban hayatının ve yaşam alanlarının araştırılması, izlenmesi, korunmaları konularında 20'nin üzerinde projede görev aldı. Sulak alanların yönetim planlaması ve tür eylem planlarının hazırlanması konularında kendini geliştirdi.
2006 yılında Sulak Alan Yönetim Planı Rehberi'nin hazırlanmasında görev aldı. 2015 yılında Tür Eylem Planı Rehberini hazırladı.
2000 yılından bu yana Türkiye'de düzenlenen sulak alan yönetim planlaması ve tür eylem planı hazırlama eğitimlerinin hemen tamamında eğitmen olarak görev aldı.