1999 yılında Hacetttepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Programı’ndan Doktora derecesini aldı. 2019 yılına kadar çeşitli projelerde proje uzmanı olarak görevler aldıktan sonra 2019 yılı itibariyle Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde görev yapan Tavşanoğlu, yaklaşık 20 yıllık süre boyunca Tatlısu ekoloji alanında araştırmalar yapmakta olup son yıllarda mikroplastik kirliliği konusunda araştırmalarını yürütmektedir.