Çevre sosyal yönetim konusunda deneyime sahip ve bu alanda yönetici olarak çalışan bir biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik uzmanıdır. Uluslararası finansmanlı projelerde 15 yıllık mesleki deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca çevresel ve sosyal politikaların, prosedürlerin, iyi uygulamaların formüle edilmesi üzerinde çalışmış ve izleme ve durum tespiti çalışmaları dahil çeşitli çevresel ve sosyal etki değerlendirmele süreçlerinde yer almıştır. Mevcut çevre politikaları, ilgili mevzuatlar (örn. Ulusal Mevzuat ve Habitat Direktifi ve Kuş Direktifi), IFC/EBRD performans gereklilikleri ve çevre yönetim sistemleri hakkında geniş bilgiye sahiptir.