Merkez Av Komisyonu'nun Yapısı Yeniden Düzenlendi


28 Ekim 2020 tarihinde kabul edilerek 04 Kasım 2020 tarih ve 31294 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konan “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun”un 15. Maddesi ile Merkez Av Komisyonunun (MAK) yapısı yeniden düzenlendi. 

Düzenlemeye göre MAK üyelerinin sayısı 25’e, Komisyondaki bilim üyelerinin sayısı 1’den 2’ye, sivil toplum kuruluşlarının sayısı ise 1’den 4’e çıkarıldı. 

Komisyonunda görev alacak sivil toplum kuruluşları, Bakanlığa başvuran sivil toplum kuruluşları arasından, son beş yıl içerisinde yaptığı Türkiye'deki doğa korumanın araştırılması, izlenmesi ve korunması çalışmaları ile kuruluşu adına Komisyon toplantılarına katılmak üzere önerdiği kişinin doğa korama konusundaki birikim ve tecrübesi değerlendirilerek Bakanlıkça oluşturulan beş kişilik değerlendirme komisyonu tarafından belirlenecek.

MAK yapısındaki bu düzenlemeyi nüfusları hızla azalan ve birçoğunun soyu tükenme durumu ile karşı karşıya kalan yaban hayvanlarının korunması ve sivil toplum kuruluşlarının karar süreçlerine katılımı adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor, değişiklik önerisini TBMM’e sunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine, Türkiye’nin yaban hayatının korunmasında her zaman olduğu gibi bu tasarının yasallaşmasında da desteklerini esirgemeyen Milli Parklar, Av ve Yaban Hayatı Eski Genel Müdürü Ankara Milletvekili Sn. Nevzat Ceylan’a ve TBMM Genel Kurulunda bu maddenin yasalaşması için destek ve katkı veren tüm milletvekillerine teşekkür ediyoruz.