Belen Geçidi Tabiat Parkı Gelişme Planını Hazırladık


Belen Geçidi 2014 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edildi. Belen Geçidi'ni diğer tabiat parklarından ayıran en önemli özellik, Batı Palearktik Bölge'deki en önemli iki kuş göç yolunun üzerinden geçmesidir. Her yıl sonbahar aylarında, güneye kışlama bölgelerine; ilkbaharda ise kuzeye, üreme bölgelerine gitmek için yüzbinlerce kuş Belen Geçidi üzerinden geçmektedir. Belen Geçidi Tabiat Parkı bu özelliği nedeniyle "Kuş Gözlem Temalı Tabiat Parkı" olarak adlandırılmakta olup, ülkemizdeki ilk örneğini teşkil etmektedir.

2015 yılında, alanın yönetiminden sorumlu kurum olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 7. Bölge Müdürlüğü, Hatay Şube Müdürlüğü tarafından Doğa Araştırmaları Derneğine "Başta kuş gözlemciliği ve doğa eğitimleri olmak üzere alanı günübirlik kullanacak kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik alt yapı ve arazi kullanım kararlarını oluşturmak üzere "Tabiat Parkı Gelişme Planı" yaptırılmıştır.Belen Geçidi Tabiat Parkı Gelişme Planı; Genel olarak kamuoyunda, özel olarak ise çocuklar ve gençlerde doğada gözlem ve inceleme yapabilme bilgi ve becerisini geliştirebileceği; doğayı anlayan, doğaya saygılı ve korumada sorumluluk duyan bireylerin yetiştirilmesini ve parkın doğal, kültürel, rekreasyonel ve görsel kaynak değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflemektedir.

Gelişme planında, bilim insanları ve konunun uzmanları tarafından arazide yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, yukarıdaki hedefe hizmet edecek doğa eğitim merkezi, kuş gözlem ve seyir noktaları, yürüyüş yolları ile diğer kullanımlara ve alt yapıya yönelik tesisler tanımlanmıştır.