Tehlikedeki Türler Web Sitesi Açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve AGRECO Konsorsiyumu iş birliğinde yürütülen ve uygulayıcılarından olduğumuz “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi” kapsamında hazırlanan web sitesi açıldı. Web sitesine adresinden https://tehlikedekiturler.org/ ulaşabilirsiniz. 


Proje kapsamında, yetkili kurum ve kuruluşlarla diğer paydaşların Tür Eylem Planlarının (TEP) hazırlanması ve uygulanması alanında becerilerinin artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefleniyor.