13'ncü Genel Kurula Davet

Pandemi koşulları nedeniyle iki kez ertelemek durumunda kaldığımız Derneğimiz 13. Olağan Genel Kurulunu 27 Temmuz 2021 Salı günü saat 18.00’de Cemre Sok. No: 9/1 Kızılay/Ankara adresindeki Dernek merkezinde yapacağız.

Tüm üyelerimizi Genel Kurulumuza bekliyoruz. 

Gündem şöyledir;

1- Başkan’ın konuşması ve yoklama,

2- Divan Başkanlığının seçilmesi

3- Yönetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

4- Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

5- Yıllık üye aidatının belirlenmesi

6- Üyelerin aidatlarının toplanması

7- İletişim bilgilerinin yetersizliği nedeniyle erişilemeyen ve bilgi eksikliği nedeniyle DERBIS sistemine girilemeyen üyelerin durumu

8- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

9- Dilek ve temenniler

10- Kapanış