"Doğaya Güç Kat"mak için 26 ilden 46 STK bir araya geldik


Türkiye’nin farklı kentlerinde çevre ve doğa koruma alanında çalışan 46 sivil toplum kuruluşu olarak Doğaya Güç Kat Projesi kapsamında Ankara’da yan yana geldik. İki gün süren toplantıda hem uygulamadaki sorunlar hem de çözüm önerilerini konuştuk. 

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları Derneği olarak ana yürütücüsü olduğumuz  proje kapsamında düzenlenen toplantıda doğa koruma alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu- STK işbirliğinin zayıflığına ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim eksikliğinin ortaya çıkardığı sorunlara dikkat çekti. STK temsilcileri doğa/çevre koruma alanındaki başlıklara müdahil olamadıklarını aktarırken kamu yetkililerinin bilgi paylaşımı konusunda ise istekli davranmadığını belirtti.

Çevre sorunlarının çözümü için kamu desteği ve işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayan STK temsilcileri karar alma süreçlerine daha fazla dahil olmak istediklerini de aktardı. Katılımcı sivil toplum kuruluşları güçlü bir doğa koruma için STK’lar arası iletişimin önemli olduğunu ve bölgesel olarak birlikte çalışmanın sorunlara hızlı müdahale için önemli olduğunun altını çizdi.

Toplantıda doğa koruma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının dahil olabileceği katılım mekanizmaları da ele alınırken, Tarım ve Orman Bakanlığından gelen yetkililer sulak alanlar, havza yönetimi ve av komisyonları hakkında bilgi verdi ve STK’ların bu komisyonlara nasıl dahil olabileceğini aktardı. Sivil toplum kuruluşlarının çoğunluğu ilgili katılım mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmadığını aktarırken, bu konuda yapılacak eğitim çalışmalarıyla birlikte bu katılım mekanizmalarına dahil olmak istediklerini söyledi.

Doğaya Güç Kat Projesi kapsamında bir araya gelen STK’ların Kasım ayında düzenlenecek bir çalıştay ile yerelde doğa koruma çalışmaları yürüten veya bu çalışmalarda yer almak isteyen STK’lar arasında iletişim ve işbirliklerinin destekleneceği bir ağın temelini oluşturması bekleniyor.


Doğaya Güç Kat Projesi nedir?

Doğaya Güç Kat Projesi, Türkiye’de yerel düzeyde çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının karar verme süreçlerine katılımını artırarak sivil toplum ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesine katkıda bulunmak hedefiyle 2020 yılının Ocak ayında yola çıktı.

Etkin bir doğa koruma için güçlü sivil toplum hedefiyle tasarlanan proje kapsamında Türkiye genelinde çalışma yürüten STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Üç buçuk yıllık proje sürecinde yereldeki STK’lar savunuculuk, lobicilik, stratejik plan, gönüllü yönetimi, kaynak geliştirme, müzakere yöntemleri, çatışma yönetimi gibi başlıklarda çeşitli eğitimlerde
desteklenecek.

Katılımcı demokrasinin önemli araçlarından biri olan STK’ların güçlenmesinin ve karar mekanizmalarında yer alarak kararları etkileyebilmesinin önemine inanan farklı kentlerden sekiz sivil toplum kuruluşunun ortaklığında hayata geçirilen Doğaya Güç Kat Projesi, aynı zamanda doğa koruma alanında çalışan ve doğayı savunmak için çalışma yürütmek isteyen farklı sivil yapılanmalardan meydana gelecek bir ağın da temelini oluşturuyor.