Ekip Arkadaşları Arıyoruz

Derneğimiz bünyesinde tam zamanlı görevlendirmek üzere proje koordinatörü ve proje asistanı arıyoruz. İlgilenen adaylar özgeçmiş ve 1 sayfalık niyet mektuplarını 1 Kasım 2021 tarihine iletisim@dogaarastirmalari.org.tr adresine gönderebilirler. 

Her iki pozisyon için görev yeri Ankara’dır. Ancak çeşitli dönemlerde projenin yürütüldüğü alanlarda da bulunulması gerekmektedir. Her iki pozisyon için görev süresi 2 yıldır. 

Proje Koordinatörü/Proje Yürütücüsü

AB projelerinde görev almış ve/veya yürütmüş olmak, doğa koruma ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve/veya profesyonel olarak çalışmış olmak, Türkiye’nin doğası ve doğa koruma çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.

Adaylarda beklenen özellikler:

 • Üniversite mezunu,
 • Proje yönetimi ve raporlanması konusunda deneyimli,
 • İletişimde istekli, yapıcı ve sabırlı,
 • Ekip çalışmasına konusunda uyumlu ve deneyimli,
 • Planlama, problem çözme ve organizasyon yeteneğine sahip,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen (İngilizce düzeyi mülakat sırasında konuşma ve yazma şeklinde değerlendirilecektir),
 • Office programlarını iyi derece kullanabilen,
 • Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyumlu,
 • İnsanlarla güçlü ilişkiler kurabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü ehliyetine sahip ve araç kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
 • Kültürel çeşitliliğe saygılı, dil, din, ırk ayrımı yapmayan. 

Görev tanımı

Sorumlu olduğu projenin, oluşturulmuş iş planına ve bütçeye uygun şekilde yürütülmesini ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak.

Başlıca Yükümlülükler ve Sorumluluklar:

 • Projenin koordinasyonundan sorumlu olmak ve proje her alanda temsil etmek
 • Projeye tahsis edilmiş bütçenin, proje gereklerine ve harcama kurallarına uygun olarak Genel Koordinatörünün bilgisi ve onayı dâhilinde harcanmasını gerçekleştirmek
 • Proje ekibinin ve danışmanlarının iş planına ve bütçeye uygun olarak hedefe yönelik faaliyetleri yerine getirmelerini sağlamak.
 • Projesiyle ilgili teknik ve finansal raporların zamanında hazırlanmasını sağlamak ve Genel Koordinatöre (Gerektiğinde Yönetim Kuruluna ve proje ortaklarına) sunmak.
 • Proje ortakları ve proje ekibiyle ilişkileri koordine etmek; tam bir iletişim ve işbirliği ağı oluşturmak ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Proje ekibine teknik ve yönetsel destek vermek, en yüksek verimle çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmak ve işlerliğini denetlemek.
 • Proje paydaşları ve değişik ilgi grupları ile ilişkileri geliştirmek ve yönlendirmek.
 • Proje danışmanlarının görev tanımlarını ve sözleşmelerini proje iş tanımına uygun olarak hazırlamak.
 • Bağlı bulunduğu program veya kendi uzmanlık ve ilgi alanında geliştirdiği düşünceleri uygulanabilir projeler haline getirmek.
 • Diğer dernek personeli ile saygı ilişkileri çerçevesinde çalışmak ve dernekçe kendisine verilen görevleri uyum ve yardımlaşma içinde yapmak.
 • Proje ortakları, fon sağlayıcı kuruluşlar, çalışma alanıyla ilgili uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla projenin öngördüğü ilişkileri başlatmak, geliştirmek ve sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak.


Proje Asistanı

Doğa koruma projelerinde görev almış olmak, sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve/veya profesyonel olarak çalışmış olmak, Türkiye’nin doğası ve doğa koruma çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.

Adaylarda beklenen özellikler:

 • Üniversite mezunu olmak,
 • İletişimde istekli, yapıcı ve sabırlı,
 • Öğrenmeye açık ve istekli,
 • Ekip çalışmasına konusunda uyumlu ve deneyimli,
 • Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Office programlarını iyi derece kullanabilen,
 • Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyumlu,
 • İnsanlarla güçlü ve etkili ilişkiler kurabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü ehliyetine sahip ve araç kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
 • Kültürel çeşitliliğe saygılı, dil, din, ırk ayrımı yapmayan. 

Görev tanımı 

Projenin, programlandığı biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, proje yürütücüsüne yardımcı olmak.

Başlıca Yükümlülükler ve Sorumluluklar:

 • Projede (varsa) tanımlanmış görevlerini yerine getirmek.
 • Projeyle ilgili yazışma taslaklarını hazırlamak; yazışma suretlerini düzenli biçimde dosyalamak.
 • Proje ile ilgili toplantı ve seyahat organizasyonları yapmak.
 • Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları için gerekli dokümanlarının hazırlanmasına destek vermek.
 • Alan ziyaretlerinde proje yürütücüsüne ve diğer uzmanlara eşlik etmek.
 • Projeye ilişkin bilgi almak isteyen yerel halkı, yerel yöneticileri, özel ziyaretçileri vb. bilgilendirmek.
 • İlgi gruplarının projeye yönelik ilgilerini canlı tutmak etkinlikler düzenlemek.
 • Proje çalışmaları ile ilgili aylık bilgilendirme raporlarını hazırlamak proje koordinatörüne/yürütücüsüne sunmak.
 • Projesiyle ilgili teknik ve finansal raporların hazırlanmasında Proje Koordinatörüne/yürütücüsüne destek olmak.
 • Proje yürütücüsünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Projenin gerektirdiği durum ve zamanlarda, diğer proje personeliyle iletişim ve dayanışma içinde olmak
 • Yerel resmi kuruluşlar, yerel paydaşlar ve medya ile güçlü ilişkiler kurmak ve sürdürmek.