EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ


Derneğimiz bünyesinde görevlendirmek üzere Doğa Koruma Müdürü ve Stratejik Planlama Danışmanı arıyoruz. Her iki pozisyon için de görev yeri Ankara’da bulunan Doğa Araştırmaları Derneği ofisidir.

Adayların başvurularını iletisim@dogaarastirmalari.org.tr adresine yapmalarını; başvuruların İngilizce ve Türkçe özgeçmiş ve 1 sayfalık Türkçe niyet mektubu içermesini bekliyoruz.

Başvuru için son tarih 25 Mayıs 2022’dir.

15 Haziran 2022 tarihine kadar değerlendirme sürecinin tamamlanması öngörülmektedir.

Unvanı: Doğa Koruma Müdürü
Bağlı olduğu yönetici: Genel Müdür
İşin niteliği: Tam zamanlı
Doğa Araştırmaları Derneği hakkında bilgi: https://www.dogaarastirmalari.org.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.

Aranan nitelikler

1. Ekip çalışmasına uyumlu ve yönetme becerisine sahip, iletişimde istekli, yapıcı ve sabırlı, ayrıntılara dikkat eden, titiz ve disiplinli,
2. Planlama, problem çözme ve organizasyon yeteneğine sahip,
3. Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyumlu,
4. Aynı anda birden çok ve farklı görevi yürütme ve yönetme becerisine sahip,
5. Doğa koruma literatürüne hâkim,
6. Yüz yüze, telefonla ve internet ortamında farklı sosyoekonomik kesimlerden kişiler ve kurumlarla iletişimi akıcı ve etkin; kendisini ve çalıştığı kurumu doğru temsil ve ifade edebilen,
7. Çalışma alanıyla ilgili iyi düzeyde İngilizce konuşma ve yazma bilgisi olan (Adaylardan İngilizce bilgilerini ispat etmeleri istenebilir.)
8. Profesyonel çalışma disiplinine ve sivil toplum örgütlerinde çalışmanın gerektirdiği gönüllü ruha sahip,
9. Kültürel çeşitliliğe saygılı, dil, din, ırk ayrımı yapmayan,
10. İyi düzeyde proje yazma, yönetme, izleme süreçleri hakkında bilgi, beceri ve deneyimi olan,
11. En az on yıl doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem yönetimi alanlarında çalışmış ve en az iki yıl çevre/doğa koruma veya benzer alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarda yöneticilik (program müdürü veya koordinatörü, genel müdür yardımcısı vb.) yapmış olmak.

Görevleri

1. Derneğin genel politika ve stratejilerine uygun olarak yıllık iş planlarının yapılmasını ve uygulanmasını koordine etmek
2. Dernek tarafından yürütülen projelerinin uygulanma sürecini izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde çalışmalara destek vermek
3. Derneğin görev tanımına uygun yeni projelerin geliştirilmesini sağlamak
4. Doğa koruma alanındaki yeni yaklaşım ve modellerin geliştirilmesini, bu yaklaşım ve modellerin ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasını ve etkinliğinin artırılması için çalışmalar yapılmasını sağlamak.
5. Türkiye’nin ulusal doğa koruma politika ve stratejilerinin oluşturulmasında Doğa Araştırmaları Derneğinin katılımını ve katkısını sağlamak.
6. Dernek protokol ve sözleşmelerindeki hükümlerin tamamının zamanında ve en doğru şekilde yerine getirilmesini sağlamak
7. Doğa Araştırmaları Derneği adına kamu kurumları, özel sektör, hükümet üstü kuruluşlarla (FAO, UNDP, Dünya Bankası vs) iletişim kurmak ve ilişkileri yürütmek, ortak çalışmalarda bulunmak
8. Doğa koruma ile ilgili ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri kurulmasını, geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak
9. Doğa Korumayla ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek, ülkemiz dışında doğa koruma alanında faaliyet gösteren kuruluşlara ilişkiler kurulmasını, geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak.

Unvanı: Stratejik Planlama Danışmanı
Bağlı olduğu yönetici: Genel Müdür
İşin niteliği: Tam zamanlı çalışma tercih sebebi olacaktır. Ancak yarı zamanlı veya kısmi zamanlı çalışabilecekler de değerlendirilecektir.

Danışmanda aranan nitelikler

1. Ekip çalışmasına uyumlu ve yönetme becerisine sahip, iletişimde istekli, yapıcı ve sabırlı, ayrıntılara dikkat eden, titiz ve disiplinli,
2. Planlama, problem çözme ve organizasyon yeteneğine sahip,
3. Doğa koruma literatürüne hâkim,
4. Çalışma alanıyla ilgili iyi düzeyde İngilizce konuşma ve yazma bilgisi olan
(Adaylardan İngilizce bilgilerini ispat etmeleri istenebilir.)
5. Profesyonel çalışma disiplinine ve sivil toplum örgütlerinde çalışmanın gerektirdiği gönüllü ruha sahip,
6. İyi düzeyde proje yazma, yönetme bilgi, beceri ve deneyimi olan,
7. Yönetim planı, tür eylem planı vb. stratejik planların hazırlanması sürecine hâkim

Görevi

1. Doğa Araştırmaları Derneği bünyesinde çeşitli projeler kapsamında hazırlanan, yönetim planları, tür eylem planları vb. stratejik planların hazırlanması süreçlerinde proje yürütücülerine destek vermek, ihtiyaç duyulduğunda paydaş toplantılarını yönetmek.
2. Derneğin görev tanımına uygun yeni projelerin geliştirilmesine destek ve katkı vermek
3. Derneğin strateji planının uygulanması, yenilenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine destek vermek.