DOĞA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİNDEN DUYURULUR

Doğa Araştırmaları Derneği 14. Olağan Genel Kurulu, 25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 14.00’te Cemre Sok. No:9/1 Kızılay/ANKARA adresindeki Dernek merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 08 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 14.00’de aynı adreste yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmalarını önemle rica ediyoruz.

Saygılarımızla.

Doğa Araştırmaları Derneği
    Yönetim Kurulu

Gündem
1- Başkan’ın konuşması ve yoklama,
2- Divan Başkanlığı'nın seçilmesi
3- Yönetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası
4- Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası
5- Yıllık üye aidatının belirlenmesi
6- İletişim bilgilerinin yetersizliği nedeniyle erişilemeyen ve bilgi eksikliği nedeniyle DERBIS sistemine girilemeyen üyelerin durumu
7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış