Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü adına Derneğimiz tarafından yürütülmekte olan Su Samuru (lutra lutra) Koruma ve İzleme Projesi Muğla İli sınırları içerisindeki Özel Çevre Koruma Bölgelerini kapsamaktadır. Muğla ili sınırları içerisinde Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Datça-Bozburun ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgeleri yer almaktadır.
Su samurlarının (lutra lutra) sayıları hem Türkiye’de hem de dünyada hızla azalmaktadır. Bu nedenle CITES Sözleşmesi Ek-1 Listesi (Nesilleri tükenme tehdidi ile karşı karşıya bulunan ve bu nedenle örneklerinin ticareti özellikle sıkı bir mevzuata tabi tutulan, ticaretine sadece istisnai (bilimsel) durumlarda izin verilmesi zorunlu olan türleri içerir.) ve Bern Sözleşmesi Ek-2 (mutlak korunması gereken hayvan türleri) Listesinde yer almaktadır. Su samuru Merkez Av Komisyonu tarafından da avlanması yasak türler arasında listelenmiştir.
Çalışma ile su samurunun Muğla ili sınırları içerisindeki Özel Çevre Koruma Bölgelerinde mevcut yayılış durumunun ortaya konulması ve türü tehdit eden tehlikelere karşı muhtemel koruma önlemlerinin belirlenmesi ve bu tehditlerin önlenmesi için bölgedeki su samuru yaşam alanları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.
Su samuru, doğada tespiti ve izlenmesi zor bir tür olduğu için izlemede fotokapanlar kullanılmaktadır. 20-23 Haziran 2023 ve 07-13 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan izleme çalışmalarında, iz, dışkı tespiti yapılmaya çalışılmış, türü görüntülemek amacıyla geçmiş yıllarda alanda yapılan çalışmalarda görülen yerler ile arazi çalışması sırasında tespit edilen olası yuva ve beslenme alanlarına 20 fotokapan yerleştirilmiştir. Fotokapanlar kasım ayı sonuna kadar 15-20 günde bir değiştirilerek farklı noktalara konularak görüntü elde edilmeye çalışılacaktır.
Saha çalışmaları sırasında yöre insanıyla özellikle balıkçılar, gezi teknesi kaptanları, azmak ve çaylar üzerindeki restoran ve balık çiftlikleri sahipleri ve çalışanlarıyla görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yapılan hemen herkes geçmiş yıllarda su samuru gördüklerini ancak son yıllarda ya hiç görmediklerini ya da çok seyrek gördüklerini belirtmişlerdir.
İzleme çalışmaları sonucu su samurunun görüldüğü alanlar, tespit edilen veya muhtemel üreme alanları koordinatlarıyla birlikte 1/25000 ölçekli haritalara işlenecektir
Ayrıca, proje kapsamında, su samurunun üreme biyolojisi, beslenme alışkanlıkları, yaşam (üreme ve beslenme) alanlarındaki habitatların özellikleri, vejetasyon yapısı, su seviyesi, arazi yapısı gibi özellikler tespit edilecektir.
Çalışma alanındaki su samuru ve diğer türlere yönelik başlıca tehditler (Yaşam alanı kaybı, ıslah alanlarında rahatsızlık ve yasadışı avlanma, balık havuzlarından kaynaklanan ölüm oranları, çevresel faktörler, kirlilik, iklim değişikliği, hastalık vb.) belirlenerek, tehditlerin önlenmesine yönelik tedbirler önerilecektir.,
Su samurunun korunmasına yönelik bölgede yaşayan balıkçılar, avcılar, balık çiftlikleri sahipleri ve çalışanlarına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.