Ormanlarımız; toprağımızın, suyumuzun, havamızın kısacası geleceğimizin garantisi!
Bu nedenledir ki Anayasamızın 169’uncu maddesinin 2’nci fıkrası ile Devlet ormanlarının mülkiyetinin devrolunamayacağı, devlet ormanlarının devletçe yönetileceği ve işletileceği; ormanların zamanaşımı ile mülk edinilemeyeceği ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamayacağı; 3. fıkrası ile ise ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemeyeceği, ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamayacağı; orman suçları için genel ve özel affın çıkarılamayacağı, ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçların genel ve özel af kapsamına alınamayacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hükme rağmen Orman Kanunu’nun 16, 17, 18 maddelerin uygulanmasına ilişkin çıkarılan yönetmeliklerinde “Kamu yararı ve zaruret bulunması halinde” diye başlayan gerekçelerle nerdeyse her türlü yatırımın önü açılmıştır. Günlerdir kamuoyunun gündeminde yer alan Akbelen ormanlarında “kömür madeni ocağının genişletilmesi” de ne yazık ki bunun bir örneği!
Bir kısmı daha önce kömür madeni işletmek için kesilen, bir kısmı da çıkan yangınlar nedeni yok olan Akbelen ormanlarında kömür madeni sahasının genişletilmesi amacıyla geçtiğimiz hafta 78 hektara yakın ağaç kesimi yapıldı.
2 yılı aşkın süredir, yöre insanı Akbelen Ormanı’nı yok edecek kömür madeni sahasının genişletilmesine karşı çıkıyor. “Sesimizi duyun, ağaç kesimini durdurun” diye feryat ediyor!
Bu insanlar ormanların kesilmesine neden karşılar? Kömür madeni sahasının kuzeybatı istikametindeki son doğal orman, Akbelen Ormanı! 2021 yılında Milas Mumcular’da çıkan büyük yangın sonrasında, yaban hayatının sığınabileceği en önemli alandır. Pek çok canlının barınması, beslenmesi, yuvalanması için önemli sığınaktır.
Ormanlar kesilmesin diye feryat edenler Akbelen Ormanı kesilirse sularını kaybedeceklerini düşünüyorlar. Akbelen Ormanı yok olursa Milas’ın güneyi ve kuzeyi birbirinden ayrılacağı için doğal yaşam alanı parçalanacak, bölgenin su düzeni ve ekolojik dengesi bozulacak, geri dönüşü olmayan bir sorunlar yaşanacağını söylüyorlar.
Dünyamız iklim krizinin getirdiği sıcak hava dalgalarının olumsuz etkileriyle boğuşurken, Ülkemizin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele edilirken Akbelen Ormanları maden işletmesi için yok edilmemelidir.
Tarım ve Orman Bakanına sesleniyoruz!
Anayasamızda belirtilen kamu yararı “ekolojik fayda” olarak değerlendirilmeli, orman alanlarının orman dışına çıkarılmasını önleyecek yasal düzenlemeler ivedilikle çıkarılmalıdır.
Bir metrekare orman alanı dahi orman dışına çıkarılmamalıdır!
Doğaya Güç Kat Ağı