Salda benzeri bulunmayan göl ekosistemi ile ülkemizin en önemli göllerinden biri. Bununla birlikte Salda Gölü ve çevresindeki yapılaşma ve insan etkisi göl için acil önlemler alınmasını beraberinde getiriyor.

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planını Hazırlama Projesi de insan baskısı altındaki Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel kaynakları, biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde bölgenin ekonomik gelişmesini sağlamak hedefiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü adına yürütülüyor.

Proje kapsamında Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi yönetim planını hazırlamak üzere alanda bugüne kadar yapılmış çalışmalar derlenecek, sahanın biyolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel analizleri yapılacak, yönetim planı kitabının hazırlanacak ve bunu takiben uygulanmaya yönelik izleme, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.