“Balıkdamı Sulak Alanı'nda Doğa Temelli Çözümlerle Herkes İçin Sürdürülebilir Su” projemiz başladı

Akdeniz Tatlı Su Ekosistemleri İçin Donörler Girişimi (DIMFE) tarafından desteklenen “Balıkdamı Sulak Alanı'nda Doğa Temelli Çözümlerle Herkes İçin Sürdürülebilir Su” projemiz başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün ortaklığında yürütülecek olan proje, Sakarya Nehri'nin taşkın yatağının oluşturduğu, ulusal öneme haiz sulak alan, yaban hayatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası ve doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı statülerine sahip Eskişehir’deki Balıkdamı Sulak Alanı’nda uygulanacak.

Projenin amacı, agroekolojik uygulamalara odaklanan doğa temelli çözümler geliştirerek, Balıkdamı Sulak Alanı'nın ekosistem bütünlüğünü sürdürmek ve yaban hayatı ile insanlar için tatlı su mevcudiyetini sağlamaktır. Sulak alan, korunan bir alan olmasına rağmen, tarımsal amaçlı aşırı su kullanımı nedeniyle baskı altındadır ve alanın tatlı su kalitesi tarımdaki kimyasal girdiler nedeniyle olumsuz etkilenmektedir. Diğer önemli sorunlar arasında yasal ve kaçak kuyular ile sulama kanalları aracılığıyla su rejiminin ve su yataklarının değişmesi, yukarı havzalardaki erozyon kaynaklı sulak alanda malzeme birikiminin aşırı yağışlarda taşkınları arttırması yer almaktadır.

Proje sayesinde Balıkdamı Sulak Alanı Yönetim Planı kapsamında yer alan restorasyon faaliyetleri arasında öncelikli olanlarının uygulanmasıyla, yaban hayatının yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi sağlanacaktır. Yanı sıra, sulak alanı etkileyen tarımsal faaliyetler için doğa tabanlı çözümler tanımlanarak yöre çiftçisi bilgilendirilecektir. Proje kapsamında elde edilen deneyimler ise Doğaya Güç Kat Ağı bileşeni sivil toplum örgütleriyle paylaşılarak, sonuçların yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Temmuz 2023’te başlayan proje, Haziran 2026’ya kadar devam edecektir.

Bu proje, Akdeniz Tatlı Su Ekosistemleri İçin Donörler Girişimi'nin desteğinden faydalanmaktadır (www.dimfe.org).