Türkiye’deki Kuş Göçleri ve Uçuş Güvenliği Projesi/1998-1999

Hatay Belen Geçidi Süzülen Kuş Göçü ve Uçuş Güvenliği Projesi/2000-2000

Kızılcahamam Milli Parkı’nda Nesli Dünya Çapında Tehlike Altında Olan Kara Akbabaların Koruması Projesi/2001-2002

Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Kara Akbaba Korunması ile ilgili Kamuoyu Oluşturulması için Eğitim Çalışmaları/2003-2003

Kara Akbaba Koruma ve Araştırma Deneyim Paylaşımı Projesi/2004-2005

Ulusal Kuş Halkalama Programı’nın Geliştirilmesi, Yaygınlaştırılması ve Tanıtımı Projesi/2002- 2004

GEF/SGP Türkiye Ortaklık Projeleri SGP Faaliyetlerinin ve Projelerinin İletişim Hizmetleri/2003- 2005

Sulak Alanların Korunması İçin Kamuoyu Oluşturma Projesi (Onlar Ne Dedi)/2004-2005

Ereğli Sazlıkları'nın Yaşatılması Projesi/2004-2005

2005 Dünya Sulakalanlar Günü Etkinlikleri/2005-2005

Göçmen Kuşların Korunması için Eğitim ve Kamuoyu Bilinçlendirme Projesi/2005-2005

Örnek Tür Olarak Leyleğin Kullanılarak Doğa Koruma Çalışmalarına Halkın Katılımının Arttırılması/2006-2006

Leylek Eğitim Projesi/2007-2007

Leyleklerin Korunması İçin Eğitim Projesi/2008-2008

Türkiye'de Tavuk Vebası Virüsünün Taşınması ve Yayılmasında Yabani Kuşların Rolünün Araştırılması Projesi/2006-2006

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planı ve Erzurum Bataklıkları Koruma Bölgeleri Belirleme Projesi/2005-2015

Yeşil Kutu, Türkiye Çok Amaçlı Eğitim Seti Projesi/2005-2007

Doğa Korumacının El Kitabının Hazırlanması/2006-2007

Sulak Alan Yönetim Planlaması İçin Eğiticilerin Eğitimi Projesi/2006-2007

Sulak Alan Yönetim Planlamacıları İçin Rehber 2007-2007

Sulak Alan Bilinçlendirme ve Koruma Bölgeleri Belirleme Eğitimi Projesi/2008-2009

Yumurtalık Lagünleri Eğitim ve Tanıtım Merkezi Kurulması Projesi/2009-2010

Yumurtalık Lagünlerinin Tanıtımı ve Korunması için Yerel Sahipliliğin Desteklenmesi Projesi/2009-2009

Akyatan ve Tuzla lagünleri Yönetim Planı/2009-2010

Seyhan Deltasında Küresel İklim Değişikliğine Bağlı Deniz Seviyesi Yükselmesine Uyum ve Etkilerin Azaltılması Projesi/2009-2010

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Saz Horozu (Porphyrio porphyrio) İzleme Projesi/2008-2008

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Yaz Ördeği (Marmaronetta angustirostris) Koruma ve İzleme Projesi/2009-2009

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat ve Tür Koruma ve İzleme Çalışması Projesi/2010-2010

Deniz Kaplumbağaları (Caretta caretta, Chelonia mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) Populasyonlarının İzlenmesi ve Korunması Projesi/2010-2010

Halep Çamlığı'nda Kuş Sesleri Projesi/2010-2010

Bolu Yeniçağa Gölü ve Konya Akgöl Üreyen Kuş Araştırması/2011-2011

Bolu Yeniçağa Gölünde Turna’nın (Grus Grus) Üreme ve Alan Kullanımının Araştırılması/2011-2011

Sulak Alanlar ve İklim Değişikliği Projesi/2011-2011

Konya Akgöl’de Restorasyon Stratejesine Altlık Geliştirmek için Alanın Genel Karakteristik ve Hidrolojisinin Değerlendirilmesi Projesi/2010-2010

Balıkesir Kuş (Manyas) Gölü Kuş İzleme Programı/2008-2016

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, Dalyan (İztuzu) Kumsal Alanında Deniz Kaplumbağası (Caretta Caretta, Chelonıa Mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx Triunguis) Popülasyonlarının Korunması ve İzlenmesi Projesi/2009-2010

Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB İzmir Yalıçapkını (Halcyon smyrnensis) Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi/2010-2010

Balık Baykuşu (Bubo zeylonensis) Araştırma ve İzleme Projesi/2011-2011

Gölcihan'a Dört Mevsim Su Projesi/2012-2012

Sulak Alan Ekosistemi Olarak Hersek Gölü'nün Değerlendirilmesi Projesi/2011-2011

Van İli, Erçek Gölü Havzasında Mevcut 7 Adet Kuş Türü Konusunda Bilinçlendirme Projesi/2012-2012

Dipsiz Lagünü Sulak Alan Yönetim Planı Projesi Dipsiz Lagünü Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Alt Projesi/2012-2012

Hersek Lagünü Sulak Alan Yönetim Planı Projesi Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Alt Projesi/2012-2012

Kastabala Vadisi Önemli Doğa Alanı Sulak Alan Fauna Envanteri Projesi/2013-2013

Adana İlinin Karasal ve İş Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi/2013-2014

Afyonkarahisar İli Thermopsis Turcica (Eber Sarısı – Piyan-Acı Piyan) Tür Koruma Eylem Planı Hazırlanması/2013-2013

Kızılırmak Deltası Yönetim Planı Revizyonu Projesi/2013-2013

Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planını Hazırlama ve Uygulama Projesi/2013-2013

Ulusal Turna Eylem Planı Projesi/2012-2013

Belen Geçidi Tabiat Parkının Gelişme Planının Hazırlanması Projesi/2014-2015

Bitlis İli Adilcevaz İlçesi Arin Gölü Sulak Alan Yönetim Planı, Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi/2015-2015

Sarısu Ovası Sulak Alan Yönetim Planı Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi/2015-2015

Datça-Bozburun Yarımadası Korumada Öncelikli Memeli Türleri Tür Koruma Eylem Planı Projesi/2012-2014

Yumurtalık Lagünleri Tabiatı Koruma Alanı Yönetim Planı II. Beş Yıllık Uygulama Dönemi Hazırlama Projesi/2013-2013

Datça-Bozburun Yarımadası’nda Nesli Tehlikedeki Memeli Hayvanları Koruyoruz Projesi/2015-2016

Bolu Yeniçağa Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Projesi/2016-2016

Tuz Gölü'nde Üreyen Flamingo (Phoenicopterus roseus) Kolonilerinin Sayımı, İzlenmesi ve Popülasyonlarının Araştırılması Projesi/2016-2016

Turnalarımızı Birlikte Koruyalım/2016-2017

Yumurtalık Lagünleri Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Yapımı/2017-2017

Kuşcenneti Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Yapımı/2017-2017

Ankara Nallıhan Kuş Cennetinde 2017 yılı üreme dönemi kuş sayımları ve değerlendirilmesi/2017-2017

2018 Yılı Nallıhan Kuş Cenneti Kuş Araştırması ve Karabatak Popülasyonunun Sürdürülebilir Yönetimi Projesi/2018-2018

Eskişehir Balıkdamı Sulak Alan Yönetim Planı Revizyonu/2018-2018

Güçlü Sivil Toplum Etkin Doğa Koruma Projesi/2018-2019

2019 Yılı Nallıhan Kuş Cenneti Kuş Araştırması ve Karabatak Popülasyonunun Sürdürülebilir Yönetimi Projesi/2019-2019

2020 Yılı Nallıhan Kuş Cenneti Kuş Araştırması ve Karabatak Popülasyonunun Sürdürülebilir Yönetimi Projesi/2020-2020

Ulusal Turna Eylem Planı II. 5 Yıllık Uygulama Planı Hazırlama Projesi/2019-2020

Doğaya Güç Kat Projesi/2019-2023

Sedir Adası Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi/2020-2020

Salda Gölü Sosyal Etki Analizi ve Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi/2020-2020

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planını Hazırlama/2020-2021

Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal Sit Alanlarındaki Orman Alanlarında Yangınların Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkilerinin Tespiti Projesi/2021-2021

Türkiye ve Dünya Çapında Popülasyonu Azalmakta Olan Saz Kedisinin Ekolojisi, Durumu ve Tehditlere Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi/2021-2021

Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’de Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planın Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi/2020-2023

Çiftçi Dostu Kuşlarla Tarım Daha Güvende/2021-2022

Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi/2022-2024

Muğla İli ÖÇK Bölgeleri Su Samuru (Lutra Lutra) Koruma ve İzleme Projesi/2023-2023

Balıkdamı Sulak Alanında Doğa Temelli Çözümlerle Herkes İçin Sürdürülebilir Su/2023-2026

Yok Oluşa Direnen Bir Kuş: Dikkuyruk/2023-2024

Sınırların Ötesinde Büyük Orman Kartallarının Üreme, Kışlama ve Göç Yollarında Korunması/2023-2027