Balıkdamı Yönetim Planı

Balıkdamı Sulak Alan Yönetim Planı Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü ile Doğa Araştırmaları Derneği İktisadi İşletmesi arasında 2017 tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca yürütülmüştür. Projenin amacı sulak alanın korunması ve akılcı kullanımının sağlanması için Ramsar Sulak Alan Yönetim Planı Rehberini kullanarak, katılımcı bir şekilde Balıkdamı Sulak Alanı Yönetim Planı 2. Dönem Uygulama Planını hazırlamaktır. Alanla ilgili geçmişte ve güncel yapılmış erişilebilen tüm araştırma, inceleme ve gözlem raporlarından da yararlanılmıştır. Ayrıca, proje kapsamında gerek arazide ve gerekse paydaşlarla yapılan görüşmelerde elde edilen bilgiler planlama sürecine dahil edilmiştir.

Balıkdamı Sulak Alanı Yönetim Planı, Balıkdamı Sulak Alanı alan tanımı, alanın ekolojik, kültürel ve sosyoekonomik yönden değerlendirmesi ve sorun analizi ile plan kararları, yönetim planı uzun vade (ideal hedefler) hedefleri, uygulama hedefleri, yönetimi uygulama hedeflerine taşıyacak faaliyetler ve faaliyet planlarından oluşmaktadır. Taslak yönetim planında, tüm taraflarca kabul edilmiş 3 ideal (uzun vadeli hedef) hedef ile II. 5 yıllık uygulama döneminde (2019 -2023 yıllarını kapsamaktadır.) gerçekleştirilmesi öngörülen 14 uygulama hedefi ve yönetimi bu hedeflere ulaştıracak 31 faaliyet yer almaktadır.