Türkiye ve Dünya Çapında Popülasyonu Azalmakta Olan Saz Kedisinin Ekolojisi, Durumu ve Tehditlere Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi

Geçmişten günümüze Anadolu’da bulunan sulak alanların önemli bir bölümü hem sıtma ile mücadele hem de tarım alanına dönüştürme sebebiyle kurutulmuştur. Son yıllarda artan kuraklık ise kalan sulak alanları küçültmektedir.
Geçmişte Anadolu’da yaygın sayılabilecek saz kedisi günümüzde noktasal olarak belirli sulak alanların ve nehir yataklarının çevresinde tarım alanlarıyla iç içe yaşarken, saz kedisi bireyleri başta trafik kazası olmak üzere başka tehlikelerle karşı karşıya.
Proje, Türkiye ve dünyada popülasyonu giderek azalan ve üzerinde çok az bilimsel araştırma ve veri olan saz kedilerinin kalan popülasyonları yok olma noktasına gelmeden durumunu ve biyolojisini ortaya koymayı, türün azalmasına sebep olan etmenleri belirlemek ve elde edilen verilere göre yerel önlemler sunmayı hedefliyor.